Ankara Bakanlıklar

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı  / Adalet Bakanlığı Ankara / Ankara Adalet Bakanlığı

Adres: Kızılay Mah.  Milli Müdafa Cad.  06659  Kızılay/Ankara, Türkiye

Adalet Bakanlığı Telefon: +90 312 4177770  Numarayı Tıklayarak Arama Yapabilirsiniz

Adalet Bakanlığı Faks Numarası: (0312) 4193370

Adalet Bakanlığı E-Posta Adresi: info@adalet.gov.tr

 

ADALET BAKANLIĞININ GÖREVLERİ

Adalet Bakanlığının görevleri, 29.03.1984 gün ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinde sayılmıştır. Buna göre Adalet Bakanlığının görevleri:

a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,

b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,

c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,

ç) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

d) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,

e) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

f) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,

g) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,

ğ) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Bakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapmak tekniğine uygunluğunu incelemek,

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,

ı) İcra ve İflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,

i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı AnkaraAnkara Adalet Bakanlığı adres ve telefon bilgileri yukarıdaki gibidir. Eğer yukarıda yer alan Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Ankara , Ankara Adalet Bakanlığı adres iletişim bilgilerinde bir hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu