Genel

Ankara Gölbaşı Sinek problemi​

Ankara Gu00f6lbau015fu0131 Sinek problemi

Ankarau2019nu0131n Gu00f6lbau015fu0131 ilu00e7esinde sivrisinekler you011fun bir u015fekilde artmu0131u015f olduu011fu ve bu ihtiyau00e7tan yola u00e7u0131ku0131larak yu00f6re halku0131 ile bir anket u00e7alu0131u015fmasu0131nda bulunulmuu015f. 416 kiu015fiyle yapu0131lan ankette her anket katu0131lu0131mcu0131su0131na 17 soru sorulmuu015ftur.

Ankete katu0131lan halku0131nu00a0 bu00fcyu00fck bir ku0131smu0131 sivrisineklerden rahatsu0131z olduu011funu belirtmiu015f ve bu konuda bilgilendirilmek istemiu015ftir. Ayru0131ca, halku0131n u00e7evre kirliliu011fi konusunda yu00fcksek duyarlu0131lu0131k du00fczeyine sahip olduu011fu anlau015fu0131lmu0131u015ftu0131r

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu