Ankara Gezilecek Yerler

Augustus Tapınağı

Augustus Tapınağı / Ankara Augustus Tapınağı / Augustus Tapınağı Ankara

Adres: Hacı Bayram Mah.  06030 Altındağ /Ankara, Türkiye

Augustus Tapınağı Telefon: +90 312 3243160 Numarayı Tıklayarak Arama Yapabilirsiniz

Augustus Tapınağı Alternatif Telefonlar: (0312) 3243161 – (0312) 3243165

Augustus Tapınağı Faks Numarası: (0312) 3112839

Augustus Tapınağı E-Posta Adresi: [email protected]

Augustus Tapınağı Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücreti

Ankara’da ücretsiz giriş yapabileceğiniz tarihi alanlardan birisi olan Augustus Tapınağı, 15 Nisan-2 Ekim arasındaki yaz sezonunda 09.00’dan 19.00’a kadar ziyaret edilebiliyor.

3 Ekim’de başlayıp, 14 Nisan’da son bulan kış sezonunda ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne bağlı ören yeri 08.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık tutuluyor. Açılış saatleri ile ilgili tek istisna, dini bayramların ilk gününde uygulanıyor. Bu tarihlerde tapınağa 13.00’dan itibaren ziyaretçi kabul ediliyor.

Augustus Tapınağı

Romalılar M.Ö.1.yüzyılın sonlarına doğru Galatya’yı eyalet haline getirip Ankara’yı metropolis-başkent yaptıktan sonra, bir takım imar faaliyetlerine girişmişler ve şehrin büyüyüp gelişmesini sağlamışlardır. Roma-Augustus Tapınağı’nın bu dönemde yapılarak imparator kültünün de Ankara’ya getirilmesi bu kente verilen önemin bir belgesidir.

Augustus Tapınağı, Ulus’ta Hacıbayram Camii’nin bitişiğinde yer almaktadır. Roma Döneminin önemli yapıtlarından biri olan tapınak, son Galat Hükümdarı Amintos’un oğlu Kral Pylamenes tarafından Augustus’a bağımlılık nişanesi ve Galatya Eyaletinin Roma’ya katılmasını kutlamak amacıyla M.Ö. 25 yılından sonra yapılmış olmalıdır. Roma Döneminde Ankara, Augustus Tapınağı’nın bulunduğu kutsal tepenin etrafında kurulmuştur. Her ne kadar M.Schede tarafından M.Ö.2.yüzyıla tarihlenmiş olsa da, tapınakta bulunan mimari öğeler erken Augustus Dönemini (M.Ö.27-M.S.14) işaret etmektedir. Frig Döneminde Tapınağın bulunduğu tepede bereket tanrıçası Kybele ile Ay tanrısı Men’e tapınıldığını, Roma Dönemi sikkelerindeki tasvirlerden ve yazıtlardan anlamaktayız. Ayrıca kolonadın kuzey-batı antası üzerindeki yazıttan ise tapınağın Augustus ve Tanrıça Roma’ya adandığını biliyoruz.

Tapınağı kiliseye dönüştüren Hıristiyanlar cellanın güney duvarına üç pencere eklemişler ve cella ile opisthodomos arasındaki duvarı yıkarak naos’un gerisine de bir krypta yapmışlardır. 15.yüzyıl başlarında Türklerin Ankara’yı almasıyla tapınağın kuzey-batı köşesine Hacıbayram Camii eklenmiştir. Cellanın kuzey-batı duvarının bir bölümü 1834’de yıkılmış olmakla beraber tapınak bu gün iyi korunmuş durumdadır.M.Ö.8.yüzyıldan günümüze değin tüm kutsal yapıların üst üste ve yan yana bulunmasını bir eski Anadolu geleneği ve Anadolu insanının hoşgörüsü olarak yorumlamak yanlış olmaz.

Tapınak, basamaklarla çıkılan 36×54,82 m. ölçülerinde bir podyum üzerine oturmaktadır. Cellaya giriş yüksek bir kapı ile sağlanmaktadır. Naos 12,8×28,21 m’lik bir alanı kaplamaktadır. Pronaos’unda 4, opisthodomos’unda 2 korint tarzında sütun yer almaktadır. M.S. 2.yüzyılda ion düzeninde kısa kenarına 8, uzun kenarına 15 sütün eklenerek peripteral ve pseudodipteros bir plan oluşturulmuştur. Plan olarak benzemesi nedeniyle Hadrian Dönemi’nde yapılmış Aezanoi Zeus Tapınağına (Kütahya-Sivrihisar) öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca tapınak yerli Anadolu geleneğini sürdüren Efes, Sardes, Menderes Magnesiası ve son yıllarda Pessinus’da ortaya çıkarılan tapınak gibi batıya dönüktür.

İmparator Augustus ölümünden önce Vesta rahibelerine dört adet belge teslim eder. Bunlardan birisi vasiyetnamesi, ikincisi cenaze töreni hakkındaki emirleri, üçüncüsü imparatorluğun parasal ve askeri durumunu belirtmekte, dördüncüsü ise yaşadığı sürece yaptığı işleri anlatmakta idi. Bunlardan ancak dördüncüsü ”index rerum gestarum” tapınağın duvarında iki dilde, Latince ve Helence yazılmış olarak günümüze kadar gelmiştir. Roma’da İmparatorun mezarının önünde yer orijinal Latince metin kaybolduğu için tapınağın önemi daha da artmıştır. Pisidia bölgesindeki Antiochia’da (Yalvaç) yapılan kazılarda ”Res Gestae Divi Augusti’nin (tanrılaştırılmış Augustus’un işleri) adını taşıyan kitabenin kopyasına ait parçalar ele geçmiştir. Bu da, şimdi Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan tapınağa ait olan yazıtların eksik bölümlerinin tamamlanmasına yardımcı olmuştur. Latince ve Yunanca olan bu yazıt tapınağın Hacıbayram Camii’ne yakın olan duvarın üstünde tanrılaştırılmış Augustus’un icraatı sözcükleri ile başlar ve duvarın büyük bir bölümünü kaplar.

Augustus Tapınağı

Augustus Tapınağı ve Augustus Tapınağı Ankara adres ve telefon bilgileri yukarıdaki gibidir. Eğer yukarıda yer alan Augustus Tapınağı ve Augustus Tapınağı Ankara adres iletişim bilgilerinde bir hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu