Buy Best Rolex Replica Watches Watches accept paypal
Felsefe nedir? Felsefenin tanımı nedir? - Ankara Şehir Portalı
Kısa Bilgi

Felsefe nedir? Felsefenin tanımı nedir?

Euro ile Kira

Felsefe Nedir?

Felsefe sözcüğü Yunanca isimden gelmektedir. İki ayrı söcükten oluşmaktadır. Philo sevgi anlamına, sophia ise bilgelik anlamına gelmektedir. Philosophia bilgeliğin sevgisi olarak adlandırılır. Philosophos yani Türkçe adı ile filozof bilgeliği seven, bilgiyi araştırıp, ona ulaşmak isteyen kişiye denir. İlk kez Pisagor filozof ismini kullanan olmuştur. Kendine bilge demek yerine bilgelik sevdalısı demeyi tercih etmiştir. Diğer kişilere verilen bilge, üstat, zeki gibi ünvanları istemeyip sadece bilgelik sevdalısı olacağını dile getirmiştir.

Felsefe Nedir

Felsefenin tarihine bakmak istersen ilk felsefi araştırmalar Doğu medeniyetlerinde görülmüştü. Özellikle bu eski medeniyetlerin ahlak ve siyaset alanında ileri sürdüğü pratik düşünceler özünde insan ilişkilerine getirdiği yorumlar, felsefenin buralarda uzun zaman önce var olduğunu kanıtlar durumdadır. Ama varlık alanında başlattığı araştırmalar ve teorik tartışmalar nedeniyle felsefenin MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan medeniyetinde bilim olarak başladığını gösteriyor. O çağlarda dünya üzerindeki en gelişmiş medeniyetin Antik Yunan medeniyeti olması ve farklı kültürlerle olan ilişkisi, felsefenin burada doğup büyümesine olanak sağlamıştır. Yıllar içinde ise felsefe bilimi farklı ülke ve kültürlere hızla yayılmış, hayatı ve insanı anlamaya dönük sorgulama yöntemi şekline gelmiştir.

Felsefe merakla başlar sözünü Platon söylemiştir. Ona göreyse felsefe; insanı doğadan koparan, kendi doğasını oluşturabilme fırsatını veren doyumsuz merak anlamına gelmektedir. Felsefe ilk önce merak ederek başlamıştır. Merakın farklı halleri de burada zaman boyunca değişmiştir. Felsefe kişisel olarak değil evrensel olanı seçer. Olayların görünmeyen tarafını, işin gerçek tarafını, günlük olandansa genel ilişkiyi merak eder, sorgular. Aslında tüm mesele merakı merak etmektir. Yahut düşünmeyi daha çok düşünmektir.

Felsefenin Anlamı Nedir

İnsanlık tarihi boyunca merak ve arayışla alakalı birçok boyuta girmiştir. Kişiler vahşi ortamda ayakta kalma için diğerlerine savunma tarzı yeni yollar arayıp, bulmuşlardır. İnsanın yaşamını tehdit edebilecek her türlü olay sorgulanıp olumsuz etkilere karşı çözümler bulunmuştur.

Felsefe nedir sorusuna kısaca bir düşünce faaliyetidir diyebiliriz. Felsefenin temeli soru sorabilme yeteneğine dayanır. Her türden soru soran felsefe, insanların kendi hayatlarını ve tüm dünya hayatını daha iyi anlamasını sağlar. İşte bu sürekli ve etkili düşünme faaliyetleri sonucunda felsefe bilgisi adını verdiğimiz bilgi türü ortaya konmuştur. Felsefenin ne anlama geldiğini daha iyi kavrayabilmek için bilginin ne olduğunu ve kaç tür bilgi olduğunu öğrenmemiz gerekir.

Bilgi Nedir?

Bilgiyi tanımlamak istersek bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan çıktı veya ürün olarak tanımlayabiliriz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu