Genel

KDV istisnaları Resmi Gazete’de yayınlandı

Basılı yayınlar, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi ve UEFA final müsabakalarına ilişkin Katma Değer Vergisi (KDV) istisnalarının uygulama esasları belirlendi.

KDV istisnalarının uygulama esaslarını belirleyen tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, taksitli satışlarda kur farkı da dahil toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV, malın teslim anında beyan edilip ödenecek.

Organize sanayi bölgeleriyle küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin yapılan mal teslimleriyle hizmet ifaları KDV’den istisna olacak.

İkinci el olanlar dahil basılı kitap ve süreli yayınların yurt içindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanacak KDV istisnasının detayları da belirlendi. Boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar ile elektronik kitaplar, süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerleri KDV istisnasına dahil edilmeyecek.

Teşvik kapsamındaki inşaat işleri

İmalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, asgari 50 milyon lira sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019’da yüklenilen ve bu yılların 6 aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV 6 aylık dönemleri izleyen bir yıl içinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilecek.

Öngörülen sabit yatırım tutarı 50 milyon liraya kadar olan yatırımlara ilişkin 2017, 2018 ve 2019’da yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılları sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV izleyen yıl içinde iade olunacak.

UEFA maçları için KDV istisnası

2019 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı futbol kulüpleri, organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde KDV hesaplanmayacak. İstisna kapsamında işlem yapılabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan yazının satıcıya ibraz edilmesi gerekecek.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkları KDV matrahına dahil olacak. Buna göre, matraha dahil olacak kur farklarının hesabında, mal ve hizmet bedeline isabet eden kur farkları dikkate alınacak. Hesaplanan KDV’ye ilişkin ortaya çıkan kur farkları matraha dahil edilmeyecek.

Hasılat esaslı vergilendirme

Vergilendirme usulleri arasına “hasılat esaslı vergilendirme” eklendi. Buna geçen mükellefler, 2 yıl geçmedikçe bu usulden çıkamayacak. Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına alınabilecek.

Hasılat esaslı vergilendirme usulünden sadece belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmeleri yararlanabilecek.

Bu usule göre hasılata uygulanacak vergi oranı yüzde 1,5 olacak. Ancak belediyeler bünyesinde kurulmuş ve otobüsle toplu taşıma faaliyetiyle iştigal eden iktisadi işletmeler ve doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde 51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler bu usulden yararlanamayacak.

Resmi Gazete

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu