Genel

Moran Atletizm Tesisleri

Atletizm Tesisleri

ATLETİZM, farklı aktivitelerden oluşan, geniş kapsamlı bir spor alanıdır. Çeşitli ve karmaşık özellikler taşır, faaliyetleri yıl boyu sürer.

Küresel bir spor’dur. Kökleri insanlığın en eski dönemlerine dayanır, tüm kıtalarda yaygındır. İnsanlar Medeniyetlerin ilk çağlarından beri beslenebilmek ve korunabilmek için avcılık ve balıkçılıkla uğraşmışlardır. Eğlence ve keyif zamanlarında, ilkel ve başıboş şekilde de olsa kendi aralarında çabukluk, dayanıklılık, esneklik ve güçlülük alanlarında yarışırlardı ; bu alanların günümüz Atletizmi ile örtüştüğünü görüyoruz. Asırlar boyu tüm toplumlar, her biri kendi şartları ve anlayışları içinde sporu bir şekilde geliştirmişlerdir.

Naili Moran Atletizm Tesisleri

Vakfın Amacı

Atletizm faaliyetlerinin bütün sportif uğraşların temelini teşkil ettiği bilincinin  ışığında;

Çocuklarımıza Atletizm kültürünü aşılamak,  Atletizm  konusunda  bilgi   ve  görgülerini  artırmak,  bu sahada gerekli  becerileri  kazandırmak, aralarında  sporculuk  vasıfları  belirgin  olanlarının  güçlü birer  yarışmacı kişiliği  geliştirmelerine yardımcı olmak.

Bunun için Atletizmle ilgili  çağdaş gelişmeleri  yakından  takip  etmek  suretiyle  gerek maddi gerekse manevi her türlü tedbiri almak, teşvik yöntemlerini uygulamak, bu alanda öğretim kurumlarına ve kadrolarına yardımcı olmak bunlara da  yönelik  teşvikler  getirmek,  Milli Eğitim ve  Spor  kurumlarımızla  işbirliğine girmek, özel  ve  resmi kuruluş ve kişilerin ilgi, destek  ve  yardımlarını sağlamak,  bunlarla  beraber  veya   tek  başına  icap  eden  öğretim sistemlerini   kullanmak, müesseselerini kurmak ve işletmektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu