Ankara Tüp Bebek Merkezleri

Op Dr Tolga Ecemiş – Ankara Tüp Bebek Uzmanı

Op Dr Tolga Ecemiş / Ankara Tüp Bebek Uzmanı

Op Dr Tolga Ecemiş Adres: Çukurambar Mah.  1480 Sok,  Buse Kule A Blok, Kat:11, No:1/41,   06680 Çankaya/ANKARA, Türkiye

Op Dr Tolga Ecemiş Telefon: +90 312 4186667 Numarayı Tıklayarak Arama Yapabilirsiniz

Op Dr Tolga Ecemiş Alternatif Telefon: +90 538 8850111 (Gözde Özyapan – Tüp Bebek Koordinatörü)

Op Dr Tolga Ecemiş Faks Numarası: +90 312 4186666

Op Dr Tolga Ecemiş E-Posta Adresi : [email protected]

Tüp Bebek

Tüp Bebek ve Tüp Bebek Tedavisinde Yumurtalıklarındaki yumurtalar ilaçlar yardımıyla uyarılan anne adayından ultrasonografi eşliğinde toplanan yumurtalarla, erkekten alınan spermlerin laboratuvar ortamında döllenmesi ve daha sonra gelişen embriyoların rahim içerisine yerleştirilmesi ile gebelik elde edilmesi işlemidir.

Tüp Bebek’ de Tedaviye olumlu sonuç kişiden kişiye değişir ve unutulmamalıdır ki bir kadından her ay kaliteli ve istenilen sayıda yumurta elde edilememektedir. Bu nedenledir ki her tüp bebek denemesinde farklı sonuçlar elde edilebilir.

Tüp Bebek Tedavisinin 5 Aşaması vardır;

 1. Çiftlerin tüp bebek öncesi danışmanlık ve tetkiklerin tamamlanması (adet döneminin 2 ya da 3. günü hormon tahlili, vajinal ultrasonografi, erkeğe ait sperm tahlili ve rahmi değerlendirmek için histerosalfingografi / ofis histeroskopi)
  Yumurtaların ilaçlarla uyarılarak büyütülmesi ve olgunlaştırılması (bu işlemin amacı, embriyo oluşturmaya aday çok sayıda yumurta elde etmektir.
 2. Yumurtalıkların ilaçlar yardımı ile baskılanması (bu işlemin amacı istenmeyen zamanda yumurtaların çatlayarak karna dökülmelerinin önüne geçilmesi ve daha fazla embriyo elde edilebilmesidir.)
 3. Yumurtaların ameliyathane şartlarında vajinadan (hazne) ultrasonografi eşliğinde toplanması
 4. Yumurtaların spermle laboratuvar ortamında kendiliğinden döllenmesi (IVF) ya da tek yumurta içine tek sperm verilmesi (ICSI)
 5. Gelişen embriyoların anne rahmine yerleştirilmesi

Tüp Bebek (IVF) İşlemi Nedir?

Tüp Bebek için verilen ilaç tedavisi ile anne adayından birden fazla yumurta alınır. Tüp Bebek işlemleri aşamasında Baba adayından alınan spermler, laboratuvarda özel bir işlemle ayrıştırılır. Her yumurta ile beraber 50.000-100.000 sperm ile aynı kaba koyulur. Tüp Bebek Tedavisinde Sperm parametrelerinin bozuk olduğu durumlarda bu sayı arttırılabilir.

Tüp Bebek işleminde Bir spermin yumurtanın içine kendi başına girerek döllenme işleminin gerçekleşmesi beklenir. Döllenmiş yumurta hücreleri bölünerek embriyoyu geliştirir. Embriyolar her gün kontrol edilerek 2-3 gün laboratuvar şartlarında büyümeleri sağlanır. IVF genellikle tüplerinde tıkanıklık nedeniyle gebe kalamayan hastalarda tercih edilen tedavi şeklidir.

Mikroenjeksiyon (ICSI) İşlemi Nedir?

Mikroenjeksiyon işleminde IVF’den farklı olarak her bir yumurtanın içine bir sperm enjekte edilir ve embriyoların gelişimi için beklenir. Gelişen embriyolardan transfer için uygun olanlar seçilir. Mikroenjeksiyon genellikle sperm sayısının çok düşük olması veya menisinde hiç sperm olmamasına karşın, testisinde sperm bulunan erkeklerin tedavisinde tercih edilir. Ancak günümüzde tüp bebek tedavisinde döllenme oranında artış nedeniyle IVF yerine mikroenjeksiyon tercih edilmektedir.

Kısırlık (İnfertilite) Tedavisi

Kısırlık (infertilite) Tedavisi ile Kısırlık İnfertilite Korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir çiftin(kadının yaşı 35 altında ise 1 yılın sonunda,35-38 arasında ise 6 ay sonunda, 38 üzeri ise 3 ay sonunda) gebe kalamaması durumudur. Tüm dünyada çiftlerin yaklaşık %15’i kısırlık nedeni ile yardımcı üreme tekniklerine başvurmak zorunda kalmaktadır.

Kısırlık infertilite tedavisinde unutulmaması gereken nokta hiçbir sağlık problemi olmayan tamamen normal bir çift için tek bir adet döneminde her gün cinsel ilişkide bulunsalar bile,bir kadının gebe kalma olasılığı sadece %25’dir. Tek bir ilişkide %25 olan gebelik elde etme şansı bir yılın sonunda kümülatif gebelik oranı %80’e çıkar.

Çok sık ya da seyrek adet görmek, üç ve daha fazla düşük öyküsü, geçirilmiş pelvik enfeksiyon, erkekte testislerin küçük olması ve kadın yaşının ileri olması halinde bir yılı beklemeden doktora başvurmak gerekir.

Kadının üreme potansiyeli 20-30 yaş arasında zirvededir; 30 yaştan sonra azalan potansiyel, 35 yaşından sonra keskin ve hızlı bir düşüş gösterir. Aşırı zayıf ya da aşırı şişman kadınlar da gebe kalmada güçlükler yaşayabilirler. Ayrıca sigara ve alkol kullanımı erkeklerde sperm sayısını azaltırken kadınlarda yumurta kalitesini bozar.

Gebelik Takibi ve Doğum

Gebelik Takibi ve Doğum ile hamileliğinizin farklı yönlerini nasıl ele alacağınız konusunda eğitim ve danışmanlık desteğiyle ziyaretleriniz sırasında doktorunuz sağlıklı beslenme, fiziksel aktiviteler, ihtiyaç duyabileceğiniz tarama testleri, doğum ve doğum sırasında neler beklenmesi gibi birçok konuyu aktarmaktadır.

Gebelik takibi planlayan kadınlara gebelik öncesinde;

 • Gebelikten önce Sigara kullanıyorlarsa bırakmaları ya da günde 3’ün altına düşürmeleri gerekir.
 • Gebelik öncesinde Hepatit B, kızamıkçık (rubella) taraması yaptırmaları ve gerekirse aşılarını tamamlamaları tavsiye edilir.
 • Gebelik için Kilo fazlası olan kadınlar için kilo vermeleri önerilir.
 • Gebelikte Günde 400 mikrogram folik asit kullanmaları, daha önceki gebeliklerinde anomalili bebek öyküsü (nöral tüp defekti) olan kadınlara ise günde 4 mg folik asit almalar önerilir.
 • Gebelikten önce Akdeniz anemisi, kistik fibrozis gibi kalıtsal hastalıklar için taşıyıcı olan ya da ailesinde bu tip hastalıklar bulunan ailelerin genetik danışmanlık alması önerilir.
 • Gebelikten önce Demir ilaçları kansızlık (anemi) sorunu olan kadınlarda veya 26. gebelik haftasından sonra anemi gelişen kadınlarda gereklidir.
 • Gebelikte fetal anomaliye rastlanma riski binde ikidir. Gebeliğin 10-14. haftalarında ultrason ile fetal anomalilerin %40’ı, 22-24. haftalarda %80’i belirlenebilmektedir. Gebelikte Unutulmaması gereken nokta; gebelikte yapılan tarama testlerinin %10’unda aslında bebekte sorun olmadığı halde sorun varmış gibi çıkabilmesidir.
 • Gebeliğinizin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, gebelik sırasında oluşabilecek problemlerin erken dönemde tanınabilmesi ve önlenebilmesi için gebelik süresince doktorunuzun önerdiği aralıklarla takip edilmeniz gerekmektedir.

Gebelik Takibi öncesinde bir sorunu olmayan kadınlarda genellikle önerilen izlem şekli ve gerekli tetkikler aşağıda sıralanmıştır;

a.) Gebelik Takibi İlk Muayene

Ultrason ile gebelik kesesi (gebeliğin 5-6. haftası) ve bebeğin kalp atımının tespit edilmesini (gebeliğin 7-8. haftası) takiben kan basıncı ve vücut ağırlığı ölçülüp kaydedilir. Gebeliğin riskli gebelikolup olmadığının tespiti için önceki gebeliklere ait bilgiler, bu gebelikte ortaya çıkan şikayetler ve anne adayının daha önce geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar, kullandığı ilaçlar, sigara-alkol kullanımı, çiftlerin ailesinde kalıtsal hastalık olup olmadığı ve eşler arasında akrabalık olup olmadığı sorgulanmalıdır. Açlık kan şekeri, kan grubu ve hepatit testleri istenir.

Gebelik Takibinde Eğer anne adayının HBs Ag pozitif ise doğum sırasında bebeğe geçişi önlemek için hemen doğumdan sonra bebeğe aşı ve immünglobulin yapılmalıdır. Aşı 2. ve 6. aylarda tekrarlanmalıdır. Gebeye ait son bir yıl içinde yapılmış smear testi yoksa rahim ağzından smear alınması önerilir.

Kan uyuşmazlığı olan çiftlerde (anne Rh-, baba Rh+) bebeğin etkilenip etkilenmediğini belirlemek için indirekt Coombs (IDC) testi istenir. Doğumdan sonra bebek kan grubuna ve direkt Coombs testine bakılır. Bebek kan grubu Rh+ ve direkt Coombs testi negatif ise anneye doğumdan sonraki ilk 72 saat içinde Anti IgD aşısı yapılarak daha sonraki bebeklerin olumsuz etkilenmesi önlenmiş olur.

b.) Gebelik Takibi İkinci Muayene

11-14. gebelik haftalarında vücut ağırlığı ve kan basıncı ölçümü yanında ultrason tekrarı gereklidir. Ultrason ile Down sendromu taraması için ense deri kalınlığı ölçümü ve burun kemiği (nasal kemik) varlığına bakılır; PAPP-A ve f-beta HCG ölçümü için kan alınır. İkili tarama testi ile Down sendromlu bebeklerin %90’ı tespit edilebilir.

Rh- gebelerde IDC testi tekrarlanır. 16-18. gebelik haftalarında anne kanında bakılan HCG, östriol ve alfafetoprotein düzeyleri anne yaşı ve gebelik haftası ile birlikte değerlendirilerek (üçlü tarama testi) bebeğin Down sendromlu olma riski belirlenir.

Bu test ile Down sendromlu bebeklerin %64’ü tespit edilebilir. Bu test sadece riski gösterir ve kesin tanı için gebeliğin ilk 3 ayında bebeğin eşinden örnek (CVS), ikinci 3 ayında ise bebeğin çevresindeki sıvıdan örnek (amniosentez) alınır.

c.) Gebelik Takibi Üçüncü Muayene

22-24. gebelik haftasında vücut ağırlığı ve kan basıncı ölçümünü takiben tam kan sayımı için kan alınır. Hemoglobin değeri 11’in altında ise demir ilacı önerilir. Bu haftalarda ayrıca bebeğin tüm organlarının ve kalbinin detaylı olarak incelendiği ayrıntılı ultrason incelemesi ve doktorunuz gerekli görürse rahim damarlarındaki kan akımını inceleyen Doppler ultrason incelemesi yapılmalıdır.

Gebeliklerin %4’ ünde ortaya çıkan gebeliğe bağlı şeker hastalığını (diabet) taramak için gebeliğin 24-28. haftaları arasında 50 gram oral glukoz yükleme testi yapılmalıdır. Bu testte aç veya tok karnına 50 gram glukoz içiminden 1 saat sonra kan şekerine bakılır. 140’ın üzerinde ise 100 gram glukoz ile yükleme testi yapılarak diabet tanısı konulur. Rh (–) gebelerde IDC testi tekrarlanır.

d.) Gebelik Takibi Dördüncü Muayene

32. haftada kan basıncı ve vücut ağırlığı ölçümüne ek olarak bebeğin gelişimini değerlendirmek için ultrason yapılmalıdır. Rh (–) gebelerde IDC testi tekrarlanır.

e.) Gebelik Takibi Beşinci Muayene

Gebelik Takibinde 38-39. gebelik haftasında bebeğin tahmini doğum ağırlığı ve kemik çatınızın uygunluğuna bağlı olarak doğum şeklinin planlanması için yapılacak son ziyarettir. Kan basıncı ve vücut ağırlığı ölçümünün yanı sıra ultrason ile bebeğin ağırlığı, su durumu ölçülür, NST ile bebeğin kalp atışları değerlendirilir. 38. gebelik haftasından sonra NST ve ultrason takipleri doktorunuzun uygun gördüğü sıklıkta doğuma kadar devam eder.

Riskli Gebelik Takibi

Riskli Gebelik Takibi ile Yüksek Riskli Gebelik (Perinatoloji) deyince anne ve bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyen, gebe kalmadan önce anneye ait ve devam eden sistematik hastalıklar yada gebelik süresince ortaya çıkan bir hastalık durumunda yüksek riskli gebelikten söz edilebilir.

Yüksek Riskli Gebelikleri Bir Başlık Altında Toplamak Gerekirse;

 • Rahim ağzı yetmezliği
 • Gebeliğin başlangıcında kanama ya da düşük riskinin olması
 • Çoğul gebelik
 • Fetal büyüme geriliği
 • Hipertansiyon
 • Plasenta previa
 • Diyabet
 • Erken membran rüptürü
 • Troid hastalıkları
 • 17 yaş öncesi gebelik olursa adelosan gebelik yada 38 yaş sonrası elde edilmiş ileri yaş gebeliği
 • Bebekte tespit edilmiş bir anomali olması

olarak sıralanabilir.

Eğer gebelikte anne yada bebekte artmış bir gebelik riski varsa mutlak yatak istirahati önemlidir. Çünkü riskli gebeliklerde yatak istirahati ile rahim içi kan akımı artar ve rahim ağzı üzerine olan baskı azalır. Beraberin de gebe ruhsal ve fiziksel stresten uzak tutulmuş olur. Riskli Gebeliklerde Hekiminin karar vereceği şekilde bazı durumlarda hastanede yatarak; bazı durumlarda da evde istirahati sağlanır.

Sevgili gebeler yüksek riskli gebeliğe sahip iseniz mutlaka daha sık doktor kontrolünde olup ve bebeğin gelişimi için daha düzenli gebe takibin de olmalısınız. Doktorunuzla birlikte mutlaka iyi bir yeni doğan kliniğini içinde barındıran hastane seçimi tercih etmelisiniz.

OP. DR. TOLGA ECEMİŞ – KADIN HASTALIKLARI, DOĞUM İNFERTİLİTE(KISIRLIK) & TÜP BEBEK UZMANI

Tıbbi İlgi Alanları ve Aktiviteler

Normal ve riskli gebelik takibi

Normal ve sezeryen doğum

İleri düzey obstetrik ve jinekolojik ultrasonografi

İleri Düzey Prenatal Ultrasonografi Uygulama

Prenatal tanı ve tedavi (amniyosentez, CVS)

İnfertilite tetkik ve tedavileri(Aşılama)

Yardımla Üreme Teknikleri tetkik ve tedavileri(Tüp Bebek, Mikroenjeksiyon)

Embriyo İndirgeme(redüksiyon)

Laparoskopik cerrahi ve histeroskopik cerrahi

Endometriozis

Erken Over Yetmezliği (Erken Menopoz)

Polikistik Over Sendromu

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları

Çalıştığı ve Eğitim Aldığı Kurumlar

2017 – Hrs Ankara Kadın Hastanesi /Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

2014 – 2017 Liv Hospital Ankara / Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

2013 – Medicana International Ankara-Tüp Bebek Merkezi Tıbbi Koordinatörlüğü

2011 – 2013 Akay Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Tıbbi Kurucusu ve Tıbbi Koordinatörü

2009 – Akay Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı

2008 – 2009 Ankalife Tüp Bebek Merkezi Kurucusu

2008 – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi IVF Merkezi Tüp Bebek Sertifika Eğitimi

2007 – Maya Tüp Bebek Merkezi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

2004 – 2006 SSK Ereğli Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı

2002 – 2004 Polatlı SSK Hastanesi Başhekimlik Görevi

1997 – 2002 SSK Etlik Doğum Evinde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası

1991 – 1997 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesin’den mezuniyet

Ulusal ve Uluslararası Üyelikler

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)

Ankara Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Üreme Tibbi Derneği (ÜTD)

Ankara Tabib Odası

Sertifikalar

Laparoskopi Eğitim Belgesi

Histereskopi Kursu Sertifikası

İleri Düzey Ultrasonografi Kursu Sertifikası

Tüp Bebek (IVF) Sertifikası

Op Dr Tolga Ecemiş

Op Dr Tolga Ecemiş ve Tolga Ecemiş Tüp Bebek adres ve telefon bilgileri yukarıdaki gibidir. Eğer yukarıda yer alan Op Dr Tolga Ecemiş ve Tolga Ecemiş Tüp Bebek iletişim bilgilerinde bir hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu