Ankara Tüp Bebek Merkezleri

Prof Dr Önder Koç – Tüp Bebek Ankara

Prof Dr Önder Koç / Tüp Bebek Ankara

Prof Dr Önder Koç Adres: Çukurambar Mah.  Muhsin Yazıcıoğlu Cad,  Yonca Apt, No:33/1,  Kat:1,  06520 Çukurambar/ANKARA, Türkiye

Prof Dr Önder Koç Telefon: +90 505 2874333 Numarayı Tıklayarak Arama Yapabilirsiniz

Prof Dr Önder Koç E-Posta Adresi: [email protected]

 

Tüp Bebek Tedavisi

Tüp Bebek Tedavisi kısırlığın üstünden gelmek için geliştirilmiş laboratuvar destekli yardımcı üreme tekniğidir. Günümüzde başarı oranları ve tecrübe artıkça tüp bebek tedavileri oldukça fazla artmıştır.

Tüp bebek tedavisi bebek sahibi olabilmek için geliştirilmiş laboratuvar destekli yardımcı üreme tekniğidir. Genel olarak bir yada daha fazla yumurta ilaçlarla uyarılır ve ultrason eşliğinde iğne ile yumurtalık foliküllerinden toplanır. Yumurtalar laboratuar şartlarında döllenir ve oluşan embriyo Rahim boşluğuna bırakılır. Bu basamakların oluşması yaklaşık iki hafta alır ve bu süreye IVF siklusu adı verilir.

İlk tüp bebek tedavisi gebeliğinin yaklaşık 30 yıl önce sağlanmasından bu yana dünyada 4 milyondan fazla bebek tüp bebek tedavisi gebeliği ile dünyaya gelmiştir. Başarı oranları ve tecrübe artıkça tüp bebek tedavisi başvuruları artmıştır. Önemli olan üreme tıbbında hangi hasta grubunun tüp bebek tedavisi uygulamasına ihtiyaç duyduğunun tesbitidir.

Tüp Bebek Tedavisi Ankara

Ankara’da bir çok eş tüp bebek tedavisine başvurmaktadır. Tükiye geneli tüp bebek tedavisi işleminin başarı şansı, yaşa göre değişmekle beraber, 30 yaşın altındaki hastalar için bu oran %60dır. Tüp bebek tedavisinde hastası seçimi yapılırken önce tam bir kısırlık değerlendirilmesi her iki eşe de yapılır. Ankara ilindeki bulunan kliniğimizde, ilk tecrübeler açılması imkansız olan kadın tüplerindeki tıkanıklıklarda çare olarak sunulur. Başarısının kanıtlanması üzerine diğer kısırlık endikasyonlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Bunları kısaca özetlersek;

 • Tüpler 2 taraflı tıkanıksa tüp bebek ilk tercihtir,
 • Şiddetli erkek faktörü kaynaklı kısırlıkda tüp bebek ilk tercihdir. Hafif erkek faktörü kaynaklı kısırlıkda aşılama kullanılabilir,
 • Azalmış yumurtalık rezervinde tüp bebek uygulaması kullanılır,
 • Yumurtlama disfonksiyonu,endometriosis, açıklanmayan infertilite gibi diğer tüm infertilite nedenlerinde,
 • Yumurtalık yetmezliğinde bağış yumurta kullanılarak  (not: ülkemizde yasal nedenlerle uygulanmamaktadır),
 • Uterin faktor dediğimiz rahmin anormal yapısı, asherman sendromunda rahmin yapışıklığı gibi durumlarda taşıyıcı Rahim kullanılırak tüp bebek uygulaması yapılır (not: ülkemizde yasal nedenlerle uygulanmamaktadır).

Tüp Bebek Tedavisi Başarı Oranı

Yumurtlama bozukluğu olan hastada en yüksek tüp bebek başarısı elde edilir. İlaçlarla yumurtlama artırılır.  Tüp bebek uygulaması ilede çok sayıda embryonun döllenmesi sağlanır. Tüp bebek sikluslarında en düşük başarı azalmış yumurtalık rezervi hastalarında görülür.

Tüp bebek tedavisi sonucunda gebelik oranı, transferlerde birden fazla embryo kullanılması normal doğal gebelik oranlarına göre tüp bebek gebelik oranlarının daha yüksek olmasını sağlamıştır. İlk 6 siklusda gebelik oranları aynı kalır. 4. Denemeden sonra minimal düşmeye başlar.

Tüp Bebek Tedavisi Fiyatları 2019

Tüp bebek tedavisi fiyatları işlemin yapıldığı laboratuvar, kullanılan ilaç miktarı, işlem öncesi ek yapılan histereskopi işlemi gerekliliğine göre değişmektedir. elde edilen embriyo sayısı yeterli ise ve transfer edilecek embryo dışında yüksek kalitede embryo varsa dondurma saklama yöntemi hastaya önerilebilir. bu işlem ek ücrete tabidir. Eğer başarısız transferlerden sonra yapılan bir tüp bebek işlemi gerekliyse bu durumda hastaya biopsi işlemi maliyeti ek olarak yansıtılabilir. Erkek faktörüne bağlı infertilitede sperm mastürbasyonla elde edilemiyorsa testis biosisi ile sperm elde etme işlemi fiyata eklenir.

Tüp bebek tedavisi fiyatı Ankara kliniğimizde ilaç destekli yumurtlama takibi, hormon tahlilleri, anlaşmalı laboratuarda yumurta toplama ve transfer işlemleri şeklinde bir paket olarak fiyatlandırılır. Kan tahlilleri anlşamalı laboratuarlarımıza gönderilerek yaptırılır. Tüp bebek tedavisi fiyatı ilaç tercihini en ekonomik koşullarda  yüksek başarı ile sonuç veren ilaçlardan indirimli olarak yapmasına yardımcı olur.

Tüp Bebek Tedavisi Başarıyı Etkileyen Faktörler

Yaş ve kısırlık tanısından sonra tedaviye kadar geçen süreç, geçmiş üreme ve doğum öyküsü tüp bebek başarısını etkileyen faktörlerdir.

 • Yaş, Kadında tüp bebek başarısını etkileyen en önemli faktördür. Kadın yaşının artışı ile yaşayan bebek oranı düşer. Artan yaş ile kullanılan ilaçlara yumurtalık cevabı düşer. Tüp bebekte kullanılabilecek daha az yumurta elde edilir.  Yumurta kalitesine bağlı olarak implantasyon yani rahme tutunma oranlarıda yaşla birlikte düşer. İleri yaş kadınlarda düşük ihtimalide yüksek seyreder.
 • Adet 3. Günü Serum FSH düzeyleri ve kadınlık hormonu konsantrasyonları tüp bebek başarısını belirleyici faktörlerdendir. Yüksek düzeyleri olumsuz sonuçlar ile ilişkilidir.  Tek bir yüksek FSH düzeyi ile olumsuz görüş belirtmek doğru olmaz. Yapılan çalışmalarda FSH düzeylerinin adetten adete değişkenlik gösterdiği bilinmektedir.  Adetlerde tekrarlayan Yüksek (>20ünite) FSH değerleri olumsuz tüp bebek sonuçları ile ilişkilidir.
 • Yüksek 3. Gün kadınlık hormonu konsantrasyonları düşük gebelik ve tüp bebek başarısı ile ilişkilidir. Erken folikül gelişimi ve düşük sayıda olgun yumurta gelişmesine neden olur.
 • Kliniğimizde Adet 3. Günü Serum FSH ve E2 değerlerini rutin olarak değerlendiririz. Serum FSH 20 nin üstü, E2 de 100 ün üstü değerlerde tüp bebek siklusuna başlamayız.
 • Yumurta büyütücü hormon tableti stres testi, ulrasonla antral folikül ile yumurtalık rezervi tayini, Adet 3. Günü İnhibin B düzeyi, Antimüllerian hormon düzeyi gibi yumurtalık rezervi değerlendirme testleri kliniğimizde uygulanmaktadır.
 • Eğer tekrarlayan Yüksek FSH düzeyleri mevcut ise hastanın kendi yumurtası ile yapılacak tüp bebekten gebe kalma şansı çok düşüktür. Bu tip hastalar yurtdışında yumurta bağışı programlarına alınmaktadır. Ülkemizde yumurta bağışı yasal değildir.
 • Fallop tüplerinin şişmesiyle görülen Hidrosalpinks varlığı olumsuz tüp bebek sonuçları ile ilişkilidir. Tüp bebek öncesi hidrosalpenks yapıdaki  kanalların alınması tüp bebek başarısını artırır.  Hidrosalpinks içindeki sıvı embryonun endometriuma tutunmasına olumsuz etki yaparak gebelik oranlarını düşürür. Mikroorganizmalar, endotoksinler, sitokinler, oksidatif stress, mekanik faktörler ve kadın genotipide olumsuz sonuçlarda etki yapar. Laparoskopik olarak yapılan tüp çıkarılması cerrahisi tüp bebekle gebelik başarısını artırır. Kliniğimizde laparoskopik cerrahi endikasyonu konulduğunda işlem anlaşmalı özel hastanelerde günübirlik bir cerrahi olarak gerçekleştirilir. Hasta işlem sonrası aynı gün evine dönebilir.
 • Miyomlar tüp bebek başarısına yerleşim yerlerine göre olumsuz katkıda bulunur. Subserozal miyomlarda olmsuz bir etki gözükmezken, eğer miyom submukozal yani Rahim boşluğunda ise yada intramural yani duvar içine gömülü ise gebelik oranlarını düşürür.
 • Endometrioma ,endometriosis hastalığının yumurtalıktaki formudur ve halk arasında çikolata kisti olarak bilinir.  Şikayet yaratmayan bir endometriomanın tüp bebek öncesi çıkarılması konusu tartışmalıdır.  Çikolata kistinin tüp bebekte yumurta toplama sırasında delinmesi kasık apsesi ve enfeksiyonunu artırır, yoğun kasık ağrısı ateş ve yapışıklıklar ortaya çıkarır.  Laproskopik Cerrahi tecrübeli ellerde yapılmaz ise yumurtalık rezerv kaybı yaratbilir. Genelde 4 cm üstü endometriomalara çıkarılması önerilir. Endometriomanın konumu, tek yada çift taraflı oluşu, hasta yaşı ve yumurta rezervine göre kişiye özel tedaviler hastalarımıza önerilir.
 • Sigara içimi, tüp bebek başarısını düşürür .Sağlığa birçok olumsuz vardır. Bırakılması önerilir.
 • Daha önce olumlu gebelik hikayesi, tüp bebek başarısını artırır.  Buna karşın tekrarlayan geblik kayıplarının tüp bebek başarısına olumsuz bir etkisi görülmemiştir.
 • Önceki Başarısız tüp bebek denemeleri, sonraki denemelerde olumsuz sonuç olasılığını artırmaz. 3 başarısız denemeden sonra ise 4. Denemede başarısız sonuçlar ilşe ilişkilidir.
 • Kilo, kısırlık normal üstü kilolarda ve obezlerde daha sık karşılaşılmaktadır. Tüp bebek başrısı bu kadınlarda normalden daha azdır.
 • Aspirin ve akapunktur,  tüp bebek başarısını artırdığına dair kanıt yoktur.
 • Kazanılmış trombofili  antikardiolipin yada lupus antikoagulan antikorlarının tüp bebek başarısını olumsuz etkilediğine dair kanıt yoktur.

Tüp bebekte tedavisinde ilaç

Tüp bebekte ilaç tedavisi kontrollü ovaryan stimulasyon uygulamasıdır. Yumurtalık antral folikülerinin çaplarını ilaç etkisi büyütülmesi işlemidir. Fizyolojik olarak bir adet follikül gelişirken ilaç etkisiyle çok sayıda yumurta taşıyan folikül çatlama ve olgun yumurta atma büyüklüğüne girer.

İlk yapılan tüp bebek uygulamalarında doğal gelişen tek yumurta kullanılmıştır. Bu metod ile başarı düşük olmuştur. Ovulasyon indüksiyonu ile Senkronize olarak çok sayıda folikülün gelişmesi ile çok sayıda olgun yumurta elde edilmiş ve dölleme yapılabilmiştir. Çok sayıda embryonun aynı anda rahime transferi tutunma oranlarını artırmıştır. Bu tedavilerin sonuçları olarak çoğul gebelik oranları artmıştır.

Çoklu folikül gelişimi ağızdan alınan yumurta büyütücü hormon tableti sitrat yada tamoksifen gibi ajanlarla sağlanabileceği gibi, bizim kliniğimizde ve çoğu tüp bebek protokollerinde günlük FSH enjeksiyon iğneleri kullanılmaktadır. GnRH analogları denen ajanlar ile endojen LH artışları önlenir.  Human yumurta çatlatma hormonu (hCG) , LH yerine yumurtlamayı tetiklemek için kullanılır ve foliküller uygun boyuta gelince olgun yumurta elde etmek için uygulanır.

Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaç tedavi protokolleri

Uzun protokol: Tüp bebek siklusundan önceki adet döneminde ilaç başlanır. Bu GnRH agonistleri, antagonisti veya doğum kontrol haplarıyla olur.Sıklıkla GnRH agonistleri uygun fiyatlarından dolayı tercih edilir.

Kısa protokol: Adet döneminde ilaçların başladığı protokoldür. Stimulasyon , human menapozal yumurta büyütücü iğne veya FSH ile sağlanır. Erken Yumurtlama GnRH agonisti veya GnRH antagonisti ile önlenir. GnRH antagonisti kısa protokolde tercih edilen ajandır. Adetle başlanan FSH dan sonra en önde giden folikül 14 mm ulaşınca eklenir.Erken LH artışının önlenmesinde yardımcıdır. Etkin olarak hipofizi baskılar.

Uzun protokolde önceki adet döneminin luteal döneminde 2 hafta süreyle GnRH agonisti kullanılır, down regülasyon salgılanarak hipofiz bezi yumurta büyütücü iğne üretimi baskılanır. Erken LH artışı baskılanarak  erken yumurtlama  önlenir. Günlük 0.5 ile 1 mg arası erken yumurta çatlamasını önleyen hormon ciltaltı kullanımı uygundur. Serum E2 seviyelerinin 30 un altına düşüşü ile hipofiz baskılanması doğrulanır.Doğum kontrol haplarına ek olarak kullanılan GnRh agonistleri ile yumurtalık stimulasyon etkileri ortadan kalkar. 1 hafta doğum kontrol hapıyla, 1 hafta tek başına kullnılır, dozu düşülerek adetle birlikte hMG veya FSH başlanır.

GnRH agonist flare protokol: Zayıf cevap veren hastalarda GnRH agonisti yumurtalık stimulasyonu ajanlarıyla birlikte verilebilir. Adetin 3. Günü yada oral kontraseptif bırakıldıktan 5 gün sonra 40 mcg sabh ve akşam olarak verilir. Çoğunlukla berberinde 600 IU FSH veya hMG verilir. Erken yumurta çatlamasını önleyen hormon folikül büyümesine ek katkı sağlar, erken LH artışını önler.

FSH ve LH nın birlikte kullanımı: 35 yaş üstü kadınlarda birlikte kullanımının implantasyon ve gebelik oranlarını artırdığı gösterilmiştir. LH dozu 150 IU olarak tespit edilmiştir. Birlikte kullanım yumurtalık stimulasyonunu artırır. hMG içeriğinde  hem FSH hemde LH içerir.

Tüp bebek tedavisi yumurtlamanın tetiklenmesi ne demektir?

Yumurtlamanın tetiklenmesi yumurtalık foliküllerinin 2 yada daha fazlasının 18 mm çapı geçerek ovulasyonun başlamasıdır. Üriner ve Rekombinant hCG ilaçları yumurtlamayı tetikleyici olarak kullanılır. GnRH agonistleri bazı ülkelerde yumurtlama tetikleyici olarak kullanılmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde ertelenen siklus yada siklus iptali ne demektir?

Bu olay düşük cevap veren yada aşırı cevap veren hastalarda yaşanır. %7-20 hastanın siklusu iptal ile karşı karşıya kalır.Ertelenen siklusların %84 ü yumurtalıkların ilaca hiç cevap vermemesi nedeniyle gerçekleşirken, %5 I aşırı cevap nedeniyle ertelenir.

Tüp bebek tedavisinde yumurta toplama ve dölleme işlemi nasıl yapılır?

Yumurta toplama transvaginal ultrasona takılmış yumurta toplama iğnelerinin direkt olarak folikül içine girerek folikül sıvısını aspire etmesiyle oluşur. hCG uygulamasından 34-36 saat sonra gerçekleştirilir.Anestezi altında gerçekleştirilmesi uygundur. Potansiyel enfeksiyon kompliksyonu nedeniyle işlem sonrası antibiotik kullanımı önerilir.Ultrason ile yumurta toplama tekniği gelişmeden önce yumurta laparoskopik olarak toplanıyordu.

Tüp bebek tedavisi işleminde dölleme işlemi nasıl yapılır?

Fertilizasyon yada dölleme işleminde toplanan yumurtalar spermatozoa ile kültür ortamında karşılaştırılır. Hafif erkek faktörü olan hastalarda toplanan yumurtalar spermatozoa ile karşılaştırılır.döllenme ihtimali yüksek konsantrasyonlu sperm kullanılarak artırılabilir. Eğer başarısız fetilizasyon girişimleri olduysa yada ağır erkek faktörü infertilitesi varsa mikromanipulasyon ile intrasitoplasmik sperm enjeksiyonu (ICSI) yapılmalıdır. Fertilizasyon başarısı %70 dir.

Tüp bebek tedavisinde embriyo takibi nasıl yapılır?

İşlemin yapıldığı laboratuarda kültür ortamında 17 saat sonra 2 hücreli Pronüclei içeren zigot12-14 saatlik bölünme sürecinden sonra 72 saatte 8 hücreli  safha, yumurta toplamadan 5 gün sonra blastosist safhasına geçer.  İmplantasyon yumurta toplamadan 7 gün sonra gerçekleşir.

Tüp bebek tedavisinde hatching nedir?

Hatching embryonun genişlediği ve endometriuma implante olabilmek için zona pellucidayı kırdığı durumdur. Asiste hatching 3. Gün embryosu zona pelucidasının kimyasal yada mekanik olarak açıldığı durumdur. İşlem implante olan embryo sayısını artırı.2 den fazla başarısız tüp bebek uygulaması , kötü kalite embryo ve yaşlı kadınlarda önerilebilir.

Tüp bebek tedavisinde Preimplantasyon genetik tanı (PGD) nedir?

Eğer PGD planlanmışsa embryo biopsisi oosit aspirasyonundan 72 saat sonra yapılır. Embryo kültürü bopsi yapılan blastomer için yapılır. Bu inceleme transfere kadar sürer.

Tüp bebek tedavisi embriyo transferi

Dölleme işlemi sonrası embryolar bir süre kültür ortamında bulundurulur. Çoğu hastada (%55) yumurta toplamadan 72 saat sonra embryolar transfer edilir. Üçüncü gün transferinin gebelik oranları ikinci günden yüksektir.

5. gün transferi (blastosist safhası) 3.gün tranferinden sonra en çok tercih edilen zamandır. Daha az embryo transfer edilerek yüksek gebelik oranları yakalanabilir. 5. Günde daha kaliteli embryolar seçilir. Blastosist evresi denen 5. Güne kadar beklenmesi doğal ilişki sürecinde döllenen yumurtaların rahme tutunduğu zamandır. Eğer PGD (preimplantasyon genetic tanı) planlanıyorsa blastomer gücrelerinden yapılan genetic incelemeye zaman kalır. Normal genetik yapıda embryolar transfer edilir. Canlı doğum oranları 5.gün embriyolarında 3. Güne göre yüksektir.

5.gün embryo transferi tüm hastalar için en iyi tedavi olmayabilir. Bazı vakalarda embriyonun laboratuvar ortamında 5. Güne kadar yaşayamaması durumu olabilir. Böyle durumlarda embryoyu 5. Güne beklemeden erken olarak rahime yerleştirmek mantıklı olabilir. Bu hastalarda 5. Güne gitmenin belirgin bir avantajı olmaz.

Tüp bebek tedavisinde embriyo transferi nasıl yapılır? Embriyolar Rahim içerisine Rahim boynu denen serviksten geçen kateter yada  borucuklar yardımıyla iletilir. Transfer sırasında ultrason kullanımı ve doğru teknik kullanımı transfer başarısını artırır. Kişiye özel sert yada yumuşak kateter kullanımları tercih edilebilir. Transfer edilecek embryolar kateter içine 20 microlitrelik transfer sıvısı ile yüklenir. Ulrason eşliğinde Rahim boşluğu tepesine değmeden 1-2 cm uzaklığa Rahim içine bırakılır. Rahim tepesine kateterle dokunmak Rahim kasılmalarını tetikleyebilir. Bu işlem başarısını düşürür.

İşlem sonrası kateterin içinde kalan embryo olup olmadığı kontrol edilir. Post-procedure, the catheter is checked to ensure there are no retained embryos. Tranfer sonrası Rahim ağzından embryolar dışarı atılabilir, buna karşın yatak istirahatinin tutunma oranlarını artırdığını kanıtı yoktur. Buna ragmen sık yapılan önerilerdendir. Embryo yapıştırıcı medium gibi tekniklerinde klinik gebelik oranlarını artırdığı gösterilememiştir. Transfer edilen embryo sayısı  anne yaşı, elde edilen yumurta sayısıve dondurma için embryoların uygunluğuna göre karar verilir. Birden fazla embryo transfer gebelik ihtimalini artırır. Fakat aynı zamanda çoğul gebelik ihtimalide artar.  Genç hastalarda ikiden fazla embryo transfer edilmemelidir. Tutunma oranları düşük olduğu için yaşlı hastalarda dah yüksek sayıda embryo transfer edilebiilir. Hasta odaklı tedavilerde  yüksek sayıda yumurta elde edilen ve yüksek sayıda embryo elde edilen sikluslarda gebelik oranları artar.

Tüp bebek tedavisinde luteal faz desteği ne anlama gelir? Endometrial duyarlılığın embryo yapışma oranlarında önemli etkisinin olduğu bilinmektedir. Endometrial yapışma hassasiyetini artırmak için luteal dönemde yani yumurtlama sonrası ayın 2. Yarısında progesteron uygulamak klnik pratikte sık uygulanır. Progesteron uygulaması sıklıkla yumurta toplanma günü yada embryo transferi günü başlanır. Pozitif gebelik testine kadar yada ilk üç ayın sonuna kadar kullanılabilir. Kas içine yapılan yağ içinde eriyik progesterone iğneleri yada vajinal olarak uygulanan progesterone kapsülleri yada jelleri eşit etkilidir. Ağızdan kullanılan progesteronun daha az etkili olduğu görülmüştür. Bu dozlar doğum kusurları yada virilizasyon eetkileri yoktur. Kas içi progesterone hastalar için biraz ağrılıdır fakat luteal faz kanaması vajinal progesterondan azdır. HCG ,progesteronla birikte yada tek başına kullanılabilir progesterondan daha etkili değildir. OHSS dediğimiz yumurtalık aşırı stimulasyon sendromunu tetikler. Yapılan araştırmlarda östrojen uygulanmasının gebelik oranlarını artırmadığı gösterilmiştir.

Tüp bebek tedavisinde embriyo dondurma nedir? Tranfer edilen embryolar dışında kalan embryolar gelecekte kullanmak için dondurulabilir.  Dondurulabilirlik aslında embryo kalitesinin bir göstergesidir. Dondurulmuş embryoların %10-20 si erime işleminden canlı çıkmaz. Bunun dondurma sırasında embryonun farkedilemeyen bir hasar görmesi nedniyle olduğu düşünülmektedir. Dondurulmuş –çözünmüş embryolardan elde edilen gebeliklerde taze elde edilen gebeliklere göre düşük doğum ağırlığının, erken doğumun ,gelişme geriliğinin ve doğum esnasında kayıpların daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Dondurma için hem yavaş, hemde hızlı(vitrifikasyon) dondurma yöntemleri güvenle uygulanabilmektedir.

Dondurma-çözünme sikluslarından gelen gebelik başarısının yüksek olmasının nedeni olarak  Rahim içi endometriumun donmuş- çözünmüş sikluslarda yüksek östrojenin olumsuz etkisine maruz kalmayışı,  düşük serum E2(kadınlık hormonu)düzeyinin plasental yerleşmeye olumlu katkısı, donmuş-çözünmüş sikluslarda hayatta kalan embryo kalitesinin yüksek olması sayılabilir. Donmuş-çözünmüş embryo transferlerinde dış gebelik oranlarıda taze embryo transferindekilere göre düşüktür. Taze embryo transferlerinde endometrial hazırlık endojen üretilen hormonlarla yapılırken donmuş-çözünmüş embryo transferlerinde dıştan östrojen ve progesterone kullanımı gerekir.  Endometrium hazırlama protokollerinde klinik başarı açısından fark görülmezken yumurta toplama gününden önce progesterone başlanmasının gebelik başarısını düşürdüğü gözzlenmiştir. Progesteron desteği yumurta toplama günü yada ertesi günü başlanır.

Tüp bebek tedavisinde embriyo transferi sonrası takipte neler yapılır? Transfer sonrası hastalar günlük aktivitelerine dönebilir. Fiziksel aktivite yada dietin embryonun yapışma oranına yada gebelik oranlarına bir etkisi olduğu gösterilememiştir. Buna ragmen genel öneri olarak istirahat ve azalmış fiziksel aktivite önerilmektedir.

Transfer sonrası hafif lekelenme embryonun dışarı atılması değildir. Göğüs hassasiyeti, şişkinlik, ve kabızlık sık görülür. Bunlar artmış hotmon seviyelerine, luteal faz desteğinde kullanılan hormonlara veya ovaryan hiperstimulasyon sendromuna bağlı görülebilir. Embryo transferi sonrası kramplar eğer Rahim içi boşluğunda Rahim üst duvarına kateterle değilirse olur. Hafif kramp ve şişkinlik normal karşılanır. Eğer ağrı ve kramplar fazla ise enfeksiyon, ovaryan torsiyon, apendisit gibi sebepler gözden geçirilmelidir.

Tüp bebek tedavisinde embriyo tranferi sonrası gebelik testi ne zaman yapılmalıdır? Gebeliğe kanda yükselen hCG düzeyinin tesbiti ile tanı konur.  İlk kan testi yumurta toplandıktan en az 12 gün sonra yapılabilir.Çoğu merkezde daha geç testler yapılır. Yumurta toplama öncesi yapılan yumurta çatlatan hormon hCGyi 60-300 mIU/ml değerlere çıkarabilir ama 2 hafta sonra kandan temizlenir. Kanda yapılan bhcg testi sonuçlarını etkilemez. Seri hCG ölçümleri ile gebeliğin Rahim içinde olduğundan emin olunur.

Eğer hCG testi olumlu ise gebeliğin ultrasonda değerlendirilmesi gebeliğin adet ilk gününe göre 6. Haftasını bulur.bu yumurta toplamadan 4 hafta sonradır. Nadir olarak erken olumlu hCG tekrarlayan testlerde negative hal alabilir. Bu Rahim içi veya dışında kese görülmeden olabilir. Ardından adet gelir. Bu gebelik biokimyasal gebelik olarak adlandırılır. Gebeliğin tespitinden sonra vajinal kanama olması değerlendirilir, çoğunlukla kötü bir işaret değildir. Yumurta toplama sonrası 14.gün olumsuz hCG düzeyi başarısız tüp bebek siklusu ve gebeliğin olmayışı ile karakterizedir. Hasta ilaçlarını bırakır ve adet görür.

Tüp bebek tedavisi over hiperstimulasyon sendromu

Yumurtlama desteğinin yani ovulasyon indüksiyonunun hayatı tehdit edici bir komplikasyonudur. Dışardan tüp bebek tedavileri için verilen yüksek doz yumurta büyütücü iğne ilaçları sonucu oluşur. Çoğu hastada ciddi yumurtalık büyümesi, çoklu yumurta kistleri, hemokonsantrasyon ve vücutta 3. Aralığa sıvı toplanması gibi değişiklikler görülebilir. Bu değişiklikler böbrek yetmezliği, hipvolemik şok, tromboembolik olaylar, akut rspiratuar distress sendromu ve nadiren ölüm görülebilir. Hafif derecede  OHSS hastaların %25 inde hafif derecede gözükebilir. Hiperstimulasyonun bazı etkileri yaygın olarak görülebilir. Şiddetli OHSS görülme oranı tüp bebek  sikluslarında %0.1-0.2 dir. İlk belirtiler ilaç kullanımının 5.ila 10. Günlerinde ortaya çıkar. OHSS aşikar bulguları olmasa bile tüp bebk sonrası gebe kalan hastalarda gebeliğin ilk üç ayında artan oranda artmış akciğer ve venöz tromboemboli riski gözükür. Pulmoner emboli riski tüp bebek gebelerinde normal gebelere göre 7 kat fazladır( onbinde 3/ onbinde 0.4). Hastalar thromboembolism bulguları konusunda uyanık olmalıdır.

Tüp bebek tedavisinde doğal siklus tüp bebek tedavisi

Doğal siklus IVF de doğal gelişen yumurtanın hCG hormon ile ovulasyonu yani yumurtlaması sağlanır. Bu yumurtalarda implantasyon oranı daha yüksektir ama ilaçla büyütülen yumurtalara göre gebelik oranı daha düşük kalır. Bunun sebebi ilaçla büyütülen sikluslarda daha çok yumurta elde edilmesi ve embyo transfer edilmesidir.  Transfer edilen embryo sayısını artırmanın doğal siklus IVF deki doğal ortamla karşılaştırıldığında daha fazla gebelik sağladığı görülmüştür.

Günümüzde çoğu merkez gibi bizde stimulasyon yapılan sikluslarda iyi prognozlu hastalarda tek embryo transferi uyguluyoruz. Doğal siklus IVF artık nadiren uygulanmaktadır.  Bunun yerine düşük doz ilaç kullanarak yapılan yumuşak protokloller daha çok kullanılmaktadır.

Tüp bebek tedavisi invitro maturasyon

Olgunlaşmamış yumurta hücresinin laboratuar ortamında olgunlaştırılması gelişen bir teknolojidir. Avantajı yüksek doz ilaç kullanımından kaçınılmasıdır. Yumurtalık hiperstimulasyon sendromundan koruyucudur. Hormon yan etkilerine daha az maruziyet vardır.

Tüp bebek sikluslarında toplanan yumurtaların %20 si olgun değildir. Bu nedenle işleme alınamaz.  Doğal olgunlaşan yumurtalara göre laboratuar ortamında olgunlaştırılan yumurtaların gebelik oranları daha düşüktür.

Tüp bebek tedavilerinin olumsuz sonuçları nelerdir?

Tüp bebek tedavilerinde artmış çoğul gebelik riski, erken doğum riski ve düşük doğum ağırlığı riski sözkonusudur.

Tüp bebek tedavisinde başarısız tüp bebek denemelerinin sebebi nedir?

Bu sebep çoğunlukla net olarak bilinmez. Başarısızlık tüp bebek siklusunun herhangi bir aşamasında gerçekleşebilir. Foliküller azalmış yumurtalık rezervi nedeniyle gelişmeyebilir. Olgun bir yumurta teknik zorluklar yada yumurtalık konumu nedeniyle toplanamayabilir. Döllenme sperm anormallikleri,  zona pellucidanın geçilememesi , yumurta bozukluğu yada yumurta aktivasyon yetersizliği nedeniyle gerçekleşmeyebilir.

Çoğu vakada embryo oluşmasına ragmen embryonun rahime tutunması sorunlu olabilir.

Tüp bebek tedavisinde embryo tutunma başarısızlığı sebebi nedir?

Embryo kalitesi, endometrial reseptivite  ve transfer verililiği embryonun tutunmasını etkileyen en önemli faktörlerdir.

Tüp bebek tedavisinde kötü embryo kalitesi yaratan faktörler nelerdir?
 • Azalmış yumurtalık rezervi,
 • Artmış anne yaşı
 • Yumurtalık uyarılmasının yetersizliği
 • Yetersiz laboratuar koşulları.
Tüp bebek tedavisi Ankara kötü endometrial reseptivitenin sebepleri nelerdir?
 • Kötü endometrial gelişim (ince endometrium, yapışmayı sağlayan foliküllerin yetersiz gelişimi),
 • Uterin anormallikler (submukozal miyomlar, uterin perde),
 • Çevre koşullarının kötü olması (hidrosalpenks, enfeksiyonlar).
Tüp bebek tedavisi kötü embryo tranferi nedir?
 • Sert kateterler kullanılarak yapılan hasar verici embryo transferleri
 • Transfer edilen embryonun uygunsuz yere bırakılması
Tüp bebek tedavisi tüp bebek tedavilerinin anneye olumsuz bir etkisi varmıdır?

Bu tedavilerin direkt olarak anneye olumsuz etkileri düşük olmakla beraber hormonal ilaç kullanımına bağlı aşırı yumurtalık stimulasyonu, yumurta toplama sırasında kanama komplikasyonları, tromboembolizm gibi pıhtılaşma sorunları, enfeksiyon, batın içine kanama, adneksial torsiyon denilen yumurtalığın kan akımının burulması sonucu kaybı, allerjik reaksiyonlar ve anestezi komplikasyonları görülebilir. Eğer işlem sonucu hasta gebe kalırsa hasta gebeliğin notmal riski ile karşılaşır.

Tüp bebek tedavisi yumurtalık kanser riskini artırırmı?

Kısırlık tedavisinde kullanılan ilaçların yumurtalık kanseri riskini artırdığı öne sürülmüştür. Buna karşın kısırlığın kendisi zaten yumurtalık kanseri riskini artıran bir faktördür.

Tüp bebek tedavisi sonrası normal kendiliğinden gebelik olurmu?

Genç, kısa süreli kısırlık hikayesi olan ve açıklanmayan kısırlığı olan hastalarda başarılı yada başarısız tüp bebek denemelerinden sonra doğal yolla gebe kalma olasılıkları vardır. Tüp bebek ile gebe kalan her 5 gebeden biri doğal yolla gebe kalabilir.

Tüp bebek tedavisi dezavantajları

Tüp bebek tedavisininin dezavnatajları maliyeti, laboratuar ortamı gerektirmesi nedeniyle merkezi konumlarda uygulanabilmesi, yüksek doz ilaçların bazı yan etkileri, çoğul gebelik riskinin artmasıdır. Genç kadınlarda kısırlığın tedavi edilebilir nedenleri varsa tüp bebek öncesi diğer yöntemlerin denenmesi uygun olur. Endometriosis, açıklanamayan kısırlık gibi endikasyonlarda tüp bebek dışı tedaviler yada takiple gebe kalan kadınlarda mevcuttur.

Genel olarak tüp tıkanıklığı yada şiddetli erkek faktörü yoksa çiftlere tüp bebek öncesi üç kez aşılama önerilir. Yaşlı çiftlerde Tüp bebeğe geçiş daha hızlıdır. İzlem tedavisi yada düşük başarı sağalayan tedaviler yerine 40 yaş üstü bayanlara direkt tüp bebek önermek daha uygundur.

Kısırlık Tedavisi

Infertilitenin temel sebebi tespit edildikten sonra, kısırlık tedavisi için, tedavi edilebilir sebepler üzerinde durulur. Onarılamaz sebepler not edilir. Yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık verilir.

Kısırlık nedir?

Sağlıkçıların infertilite, hastaların ise kısırlık olarak adlandırdığı problem düzenli olarak 12 ay süren cinsel birlikteliğe rağmen gebeliğin oluşmaması durumudur. Bu tanımı yaparken 35 yaş üstü bayanlarda süreyi 6 ay olarak kullanırız. Kısırlığın sebebi kadına, erkeğe yada her ikisine bağlı olabilir.

Kadın ve erkekte yapılan tüm araştırmalara rağmen kısırlığın sebebinin bulunamadığı durumlara ise tanımlanamayan kısırlık yada infertilite denir. Net kısırlığa yönelik sebep tanımlanmadan çiftlere kısır kelimesini kullanmaktan kaçınırız. Bunun yerine subfertil dediğimiz üreme zorluğu veya azalması kelimesini koymak dah doğrudur. Kısırlığın sebebini ortaya koymak kısırlık tedavisi yönünde önemli bir adımdır. Sebebe yönelik ve kişiye yönelik özelleşmiş tedaviler başarının anahtarıdır.

Bir yıllık beraberlikte yüzde 85 oranında gebelik beklentisi vardır. 35 yaş üstünde tedavi ve değerlendirme için 6 ayın geçirilmemesi önerilir. 30 yaş altı bayanlarda daha önce doğum yapmışsa, yumurtlama zorluğu yoksa, endometriosisi yoksa, eşinde erkek faktörü bozukluğu yoksa bir süre daha beklenebilir.

Kısırlığın sebebi nedir?

Dünya sağlık teşkilatı verilerine göre kısırlığın %37 nedeni kadın, % 5 I erkek, %35 i hem erkek hem kadın kaynaklıdır.

Kısırlığın bazı sebepleri çok nettir. Bunlar;

 • Azospermi (meni içerisinde sperm olmaması),
 • Uzun süren amenore yani adet görmeme,
 • İki taraflı tüp tıkanıklıkları olarak sayılabilir.

Bazen kısırlık sebebi net olmayabilir;

 • Sperm sayısı azalmış olabilir,
 • Adetler seyrekleşmiş ve yumurtlama azalmış olabilir,
 • Kısmi tüp tıkanıklığı olabilir.

Kısırlık sebeblerinin oranlarına bakarsak;

 • Erkek faktörü %26,
 • Yumurtlama bozukluğu %21,
 • Tubal hasar %14,
 • Endometriosis %6,
 • İlişkide birleşme problemi %6,
 • Servikal yani Rahim ağzı problemleri,
 • Tanımlanamayan %28.

Kısırlık tedavisi Ankara

Kısırlığın temel sebebi tesbit edildikten sonra kısırlık tedavisi işlemine başlanır ve sebepler üzerinde durulur. Onarılamaz sebepler not edilir. Yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık verilir. Sigara nın bırakılması, alkol ve kahve tüketiminin azaltılması, ilişkinin sıklığı ve zamanlaması planlanır.

Kısırlık tedavisini kimler yapar?

Kısırlık değerlendirmeleri ve tedavileri fertilite uzmanları tarafından verilmelidir. Bu uzmanlık alanı kadın doğum uzmanlığı üzerine yapılan üreme tıbbı ve tüp bebek uzmanlığı ile ülkemizde sertifikalandırılmıştır. Kadın doğum uzmanları temel kısırlık tedavisi çalışmalarına başlayabilirler. Bu kısırlık tedavisi sürecini uzatabilir.

Kısırlık tedavisi fiyatları

Erkek ve kadınlarda kısırlık tedavisi fiyatları ilaç tedavileri, cerrahi işlemler, aşılama ve tüp bebek uygulamalarını kapsar. Bu uygulamalar sırasında çoğul gebliklerden kaçınmak, ovaryan hiperstimulasyon sendromu gibi komplikasyonlardan kaçınmak,tedavi güvenliğini artıracak, maliyeti düşürecektir.

Kısırlığa neden olan risk faktörleri nelerdir?

 • Yaş,  üremede yumurta yaşı en önemli parametredir
 • Sigara İçmek, sperm ve yumurta kalitesini azaltır
 • Alkol Tüketimi: sperm ve yumurta kalitesini azaltır
 • Obezite veya Aşırı Kilolu Olmak: sperm ve yumurta kalitesini azaltır yumurtlamayı azaltır
 • Yeme Bozuklukları: yumurtlama bozukluğu yaratır
 • Vejetaryen Olmak:
 • Aşırı Egzersiz:  yumurta gelişimini ve yumurtlamayı olumsuz etkiler. Adet düzenini bozar.
 • Hareketsiz yaşam: Yumurtlamayı olumsuz etkiler
 • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar:  erkek ve kadında tüplerde enfeksiyon üreme hücreleri geçiişini etkiler.
 • Bazı Kimyasallara Maruz Kalma: üreme hücrelerine hasar verir
 • Yoğun Stres: adet görmeyi ve yumurtlamayı  olumsuz etkiler
 • Genel olarak yumurtlama bozukluğu yapan  sebepler olarak Prematür Over Yetmezliği, PCOS (Polikistik Over Sendromu),Hiperprolaktinemi, Hipertiroidi, Hipotiroidi, AIDS veya kanser gibi bazı kronik hastalıklar sorumlu tutulabilir

Kısırlık değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Çoğu çift için infertilitenin tanı alması, değerlendirilmesi ve tedavisi stresli bir süreçtir. Kliniğimizde üreme tıbbı uzmanı, uzman psikolog, ve tüp bebek hemşiresinden oluşan tecrübeli ekibimiz çiftin duygusal durumunu depresyon, kızgınlık ve aksiyetesini gidermek için ekip halinde çalışır. Çiftin kısırlık sürecini etkileyen çok sayıda factor olduğu gözönüne alınır. Detaylı hikaye ve fizik muayeneyi kapsayan başlangıç tanı ve değerlendirme süreci ile hasta kayda alınır. Bu süreçte birçok kısırlık nedenine tanı konur.

Aşağıdaki testler çoğu kısır çiftler için yararlıdır.

 • Erkek faktörünü değerlendirmek için semen analizi. Semen kalitesini bozan faktörlere bakacak olursak Testis enfeksiyonu, Testis kanseri, Testiküler cerrahi, Testislerin aşırı ısınması, Boşalma bozuklukları, İnmemiş testis, Hipogonadizm, Genetik anormallik, Kabakulak, Hypospadias, Kistik fibroz, Radyoterapi, Bazı hastalıklar, İlaçlar, Anabolik steroidler, Kemoterapi, Yasadışı uyuşturucular.
 • Adet döngüsü hikayesi, yumurtlama öncesi idrarda LH artışının tesbiti, Luteal dönem yetmezliğinin tesbiti için progesteron düzeyi
 • Rahim boşluğu ve tüplerin durumunu değerlendirmek için Rahim filmi yada diğer adıyla histerosalpingo grafi(HSG)
 • Kasıktan yapılan ultrason ile rahimdeki miyom ve yumurtalıktaki kistlerin tesbiti. Özellikle miyomları rahim iç duvarına yaptıkları bası, Rahim boşluğunda bebeğin tutunmasına yaptıkları olumsuz etki nedeniyle üremeyi olumsuz etkileyen bir faktör olarak görülmektedir. Yumurtalıkta çikolata kistleri ise hem rezervi düşüren hemde tüp ile yumurtalık ilişkisini olumsuz etkileyen ve üreme potansiyelini düşüren etkenlerdir.
 • Endometriosis yada diğer pelvik(kasık) bölgesi problemlerinin tesbiti için laparoskopi
 • 35 yaş üstü kadınlarda yumurtalık rezervinin değerlendirlmesi. Bu değerlendrimede klomifen testi, adetli yumurtalıkta erken antral folikül sayımı, adet 3. Günü serum inhibin B düzeyi veya Antimüllerian hormon düzeyi bakılır.
 • Tiroid fonksiyonunun değerlendirilmesi.

Genital Estetik ve Labioplasti

Genital estetik , labioplasti ve vajina daraltma ameliyatı hem kadının öz güvenini artırmaya yönelik hemde cinsel fonksiyonlarında aldığı tatmin duygusunu artırmaya yöneliktir.

Genital Estetik Nedir?

Kadınlar kendilerini güzel ve şık görünmek ve hissetmek isterler. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ve Ankara şehrinde genital estetik , vajina daraltma , vajinoplasti ve labioplasti operasyonlarına kadınlar sıklıkla başvurmaktadır.

Genital estetiğe ihtiyaç duyulan durumlar sıklıkla zor doğumların yarattığı vajinal genişlemelerdir.

Vajinanın destek dokusunun gevşemesi, cinsel ilişkide erkek cinsel organı ile temasın azalmasına neden olur ve hem kadın hemde erkekte uyarılma zorluğu yaratır. Genital estetik için yapılan cerrahi müdahaleler genital organ sarkması cerrahisinden gelen deneyimimizle hem estetik hemde fonksiyonel olarak olarak planlanmaktadır. Genital estetik cerrahisinde en çok vajina daraltma (vajinoplasti) operasyonları yapılırken, ikinci sıklıkta labioplasti adı verilen iç dudak küçültme cerrahileri uygulanmaktadır.

Genital Estetik Ankara

Son 10 yılda estetik kavramına genital estetik başlığı altında kadın genital organına yönelik işlemler girmiştir. Genital estetik Ankara da hem kadının özgüvenini artırmaya yönelik hemde cinsel fonksiyonlarında aldığı tatmin duygusunu artırmaya yönelik yapılabilir. Günümüz kadınının bedeniyle vücuduyla barışık olması özgüvenini artıran bir faktördür. Genital estetik genital bölge denen kadın cinsel organı çevresinde görüntüyü daha estetik hale getirmek ve fonksiyonunu artırmaya yönelik cerrahi uygulamalar, enjeksiyon uygulamaları, dolgu uygulamaları ve renk açıcı lazer uygulamalarına verilen genel isimdir.

Genital Estetik Fiyatları Ankara

Genital estetik fiyatları yapılan işlemin özelliğine ve kullanılan cihazlar, işemin ofis yada ameliyathane şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Şehir dışı hastalarımıza ihtiyaç halinde konaklama alternatifleri sunulmakta olup işlem sonraki gün geri dönüş yapabilmektedirler.

Labioplasti

Labioplasti operasyonu sık olarak küçük dudaklara minor labioplasti operasyonu olarak estetik düzeltici operasyonlar şeklinde yapılmaktadır. Genel olarak iç ve dış dudak estetiği olarak tanımlanmaktadır. Dış dudaklarda sarkmanın onarılması ve dolgunlaştırma işlemleri olarak yapılmaktadır.

Küçük dudaklar da sık olarak dışarı sarkma sebebiyle ameliyat edilir. Klitorisden başlayan küçük dudaklar idrar yolu çıkışını ve vajen çıkışını kapatır. Büyümüş dışarı doğru sarkan dudaklar olumsuz bir görüntü oluşturur. Doğum sonrasında veya doğuştan gelen anatomik bozukluklar meydana gelebilir. Bu dudaklarda bulunan ter ve salgı bezleri kötü koku ve ağrıya sebep olabilir.

Kadınlar, kendilerini daha iyi hissetmek ve vücutlarının görünüşünü kontrol etmek istemektedirler. Labioplasti ve özel kozmetik cerrahi işlemler sıklıkla yapılır, çünkü kadınlar görünümlerinde kendilerine rahatsızlık veren kişisel şikayet ve memnuniyetsizlikleri nedeniyle doktora başvurur. Kozmetik vulva düzeltme operasyonu ile kadın öz saygısını geri kazanır, cerrahi sonrası cinsel fonksiyona katkı sağlayabilir, daha önce rahatsızlık veren spor aktivitelerinde sorun yaşamaz, dar kıyafetlerin giyilmesi sorun olmaktan çıkar.

Labioplasti tamamen estetik ve hijyen amaçlıdır. Orgazmik bozukluk yada kadın orgazmı ile ilgili olumlu yadake olumsuz bir etkisi bulunmaz. Klitoris üzerini kaplayan dudakların alınması kadınlarda hassasiyeti artırabilir.

Labioplasti Ameliyatının Kızlık Zarına olan Etkisi

Labioplasti tamamen kızlık zarının dışında gerçekleştirilir. Kızlık zarı ile ilgili cerrahi işlem değildir. Kızlık zarı işlemden herhangi bir zarar görmez.

Labioplasti ameliyatında nasıl bir anestezi uygulanır?

Labioplasti ameliyatı hastanın tercihine göre lokal yada genel anestezi uygulanabilir. Dudaklar sinir uçların yoğun olduğu bir bölüm olduğu için anestezi ve işlem sonrası ağrı kesici ile ağrı kontrolü önem taşır.

Labioplasti Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Labioplasti sonrası 10 gün süren lekelenmeler görülebilir. En az 6-8 hafta cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. Duş şeklinde banyo alınabilir. Yara yerine pansuman yapılabilir. Bir süre ağrı kesici ve antibiyotik kullanılabilir.

Labioplasti Fiyatları Ankara

Labioplasti fiyatları ameliyatı gerçekleştiren doktora, sağlık merkezine, anestezinin şekline ve ameliyathanenin bulunduğu merkeze göre farklılıklar gösterir. Ameliyat öncesi görüşmede  neden şikayet edildiği ve nasıl bir cerrahi müdahale gerçekleştirileceği planlanır. Aynı seansta tek yada birden fazla ameliyat birlikte yapılabilir.

Genital Estetik Neden Tercih Edilir?

Doğumlardan sonra özellikle de alet kullanılan zor doğumlardan sonra vajen mukozası altında destek dokusu gevşeyebilir ve yırtılabilir. Bu durumda vajen ön duvarından mesane, arka duvarından son barsak sarkabilir. Genişlemiş vajende ilişki sırasında hem kadında hemde partnerinde his kaybı meydana gelir. Vajeni saran kas dokusundaki zayıflık yada yırtıklar vajenin ön ve arka duvarından desteklenmemesi sonucunu doğurur. Bu durum vajen daraltıcı ve sıkılaştırı cerrahilerin en sık tercih edildiği durumdur.

Genital estetik uyglamalarının kadın orgazmına ve cinselliğine önemli katkılar sağladığı gösterilmiştir. Cinsellik karşılıklı bireylerce yaşandığı için ve uygulamalarda kadının eşi de olumlu etkilendiği için bu tip işlemlerin başarılı uygulanması büyük önem taşır.

Genital Estetik Sigorta Kapsamına Girer mi?

Genital estetik işlemleri estetik amaçlı uygulamalar olduğu için sgk yada özel sigorta kapsamına girmez.  Ofis yada hastane şartlarında yapılabilen hasta ödemeli işlemlerdir.

Genital Estetiği Hangi Doktoru Yapar?

Genital estetik işlemlerini konuyla ilgilenen kadın doğum uzmanları ve plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılmaktadır.Vajinal sarkma, mesane ve son barsak sarkması, idrar kaçırma cerrahilerinden gelen pelvik taban cerrahisi tecrübemizle vajinal daraltma ve estetik cerrahileri Ankara da başarıyla uygulanmaktadır.

Genital Estetik Cerrahilerinde Anestezi Uygulanır mı?

Genital estetik uygulamalarında lokal yada sedasyon anestezileri uygulanabilir. Uyglamanın çeşidine göre işlem ofis şartlarında yada hastane ameliyathane şartlarında uygulanabilir. Sedasyon uygulanacaksa hastada 4 saatlik ağızdan yiyecek ve içecek alımının omaması istenir.

Genital Estetik Sonrasında Günlük Hayata Dönüş Ne Kadar Sürer?

Genital estetik için farklı işlemlerde farklı günlük hayata dönüş süreleri vardır. Vajen sıkılaştrma cerrahisinde aynı gün içi taburculuk, 2-3 gün içinde günlük hayata dönüş, 8 hafta sonra cinsel hayata gönüş mümkündür. Labia minor yada küçük dudak düzeltme cerrahisinde aynı gün cerrahisi, 1 hafta ağrı kesici ve antibiotik sonrası işe ve günlük hayata dönüş mümkündür. Cinsellik için 6-8 haftalık bir süre beklenmelidir.

Vajinoplasti (Vajina Daraltma) Nasıl Yapılır?

Vajen dokusu doğumlardan yada bağ dokusunun gevşek yapısına bağlı olarak sarkabilir, genişleyebilir. Bu durum idrar çıkarma yada kaçırma ile ilgili fonksiyonel bozukluklara yol açabileceği gibi cinsel hayatıda olumsuz etkileyebilir. Bu sorunlardan ve olumsuzluklardan kurtulmak için sizde vajina daraltma yaptırabilirsiniz.

Vajinoplasti Ankara operasyonu ile vajen ön ve arka duvar dokusundaki fazlalık cerrahi olarak çıkarılır. Vajina doku altına destek dikişleri atılarak vajinal darlık ve doğal estetik görüntü sağlanır. Doktorun Pelvik taban cerrahisi deneyimi cerrahinin başarısında rol oynar. Cerrahi genel yada epidural anestezi altında yapılır. Aynı gün hasta taburcu edilir. Vajinoplasti sonrası cinsel hayata altı yada sekiz hafta içinde dönülebilir. Vajina daraltma vulva cerrahisi ile aynı seansta yapılabilir. Vajina sarkma ve gevşeme cerrahisinin evrelenmesi ve cerrahinin planlanması başarı açısından önem taşır. Sarkma ve gevşeme derecesini evreleyen sınıflandırma sistemleri geliştirilmiştir.

Lazerle Vajina Daraltma Nasıl Yapılır?

Vajina sarkması ve genişleme derecesi eğer derece olarak az ise cerrahi yerine laser yenileme tercih edilebilir. 3 hafta arayla yapılan 3 uygulama ile vajen dokusu altına uzanan lazer okları kollajen üretimini artırarak vajinal doku sıkılaşmasını sağlar. Bu işlem ek olarak idrar kaçırma ve vajinal salgı artışına katkı sağlar.

Vulvoplasti

Vulvadaki yapısal bozukluklar kronik vajinit, dermatit, idrar yolu enfeksiyonları, Pyoderma veya bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilir. Vulvoplasti ile cildin fazla katlantısı düzeltilebilir; rahatsız edici ve bazen tehlikeli olabilecek enfeksiyonların ve komplikasyonların oluşması önlenebilir.

Vulvada ağrı sık karşılaşılan bir durumdur ve vulvodini adını alır. vulvodini belirgin nedeni olmayan kronik vulva ağrısı anlamını taşır. Bazı araştırmacılar, vulvadinin sebebinin vulvada artmış iltihaplanma olduğunu düşünür.

Klitoris estetiği işlemi genel yada epidural anestezi altında yapılabilir, anestezi uzmanı daha önceki operasyonlarınızı ve anestezi alerjinizi sorgular. İşlem öncesi minimum dört yada altı saatlik açlık önerilir. Operasyon yarım saat süren basit bir işlemdir. Fazla doku çıkarılması ve kesi hattının onarılmasını içerir. Cerrahi bistüri, laser yada elektrik koter kullanılarak yapılabilir.

Ameliyattan sonrası yara hattında iyileşmeye bağlı şişlik ve gerginlik olabilir. Ameliyat izleri estetik dikişlerle dikilir. işlem sonrası kesinin iyileşmesi bir hafta kadar sürer. Günlük yaşamınıza iki hafta içinde dönebilirsiniz ve altı hafta sonra tekrar cinsel hayatınıza geri dönebilirsiniz.

Vulva düzeltme cerrahisinin amaçları Vulvanın boyutunu azaltmak, Cinsel organların dış bölgelerine yeterli miktarda kan akımı sağlamak, Vajinal girişi korumak, Vulvada uygun renk ve görünümü sağlamaktır. Vulvaya renk açıcı işlemler, cerrahi ve medikal estetik işlemler olarak uygulanır.

Herhangi bir prosedürde olduğu gibi vulvoplastide de riskler mevcuttur. Şiddetli komplikasyonlar, genellikle vulvoplasti işlemlerinin% 4 ünden azında görülür. Nadiren de olsa, riskler şunları içerebilir: Çok fazla doku alınarak fazla onarım yapılması, yara izine bağlı ikincil işlem gerekliliği olması, dudak kenarlarının düzensiz bırakılması, enfeksiyon varlığı, cinsel ilişki sırasında ağrı gelişmesi işlem sırasında gelişebilir.

 

Prof Dr Önder Koç

Prof Dr Önder Koç ve Önder Koç Tüp Bebek adres ve telefon bilgileri yukarıdaki gibidir. Eğer yukarıda yer alan Prof Dr Önder Koç ve Önder Koç Tüp Bebek bilgilerinde bir hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu