Ankara Tüp Bebek Merkezleri

Prof Dr Temel Ceyhan – Ankara Tüp Bebek Merkezi – Tüp Bebek Ankara Tedavi

Prof Dr Temel Ceyhan / Ankara Tüp Bebek Merkezi / Tüp Bebek Ankara Tedavi

Prof Dr Temel Ceyhan Adres: Beştepe Mah.  Via Flat İş Merkezi No:46, Nergis Sok. 7/2 (Armada Alışveriş Merkezi Yanı)  06520 Söğütözü/ANKARA, Türkiye

Prof Dr Temel Ceyhan Telefon: +90 312 4196965 Numarayı Tıklayarak Arama Yapabilirsiniz

Prof Dr Temel Ceyhan Alternatif Telefon: +90 553 3609641

Prof Dr Temel Ceyhan E-Posta Adresi: [email protected][email protected]

 

Ankara Tüp Bebek Tedavisi

İN VİTRO FERTİLİZASYON  (IVF-TÜP BEBEK)

İn vitro fertilizasyon (IVF), kadının yumurtalarının (oositler) sperm tarafından bir petri kabında döllenmesidir. Ankara tüp bebek tedavisinde daha sonra, bir veya birden fazla döllenmiş yumurta (embriyo), kadının uterusuna transfer edilmektedir.

İN VİTRO FERTİLİZAYON 

ANKARA TÜP BEBEK TEDAVİSİ KİMLERE TAVSİYE EDİLMELİDİR?

IVF genellikle bu şartları sağlayan çiftlere tavsiye edilir:

 • Fallop tüplerinin yokluğu veya tıkanıklığı
 • Şiddetli erkek faktörü ( sperm miktarı veya sperm hareketinin düşüklüğü, veya spermlerin testislerden cerrahi olarak alınmasının gerekmesi)
 • İlerlemiş üreme yaşı, hamile kalma zamanın kritikleştiği ve diğer tedavilerden hamile kalma olasılığının düşük olması
 • İnfertilitenin diğer tüm sebepleri, ( ör: endometriyozis, ovulasyon hastalıkları, açıklanamayan infertilite)
 • Genetik olarak aktarılmış bir hastalığın çocuğa geçmesini istememek – Bu durumda IVF, genetik preimplantasyon tanısıyla birleştirilir ve hastalığı taşımayan embryo uterusa transfer edilir.
 • Azalmış over yanıtı

Ankara tüp bebek tedavisi denilince akla gelen ilk isimlerden olan Prof. Dr. Seyit Temel Ceyhan tüp bebek tedavisi hakkında tüm sorularınıza yanıt vermektedir.IVF, çiftlerin hamile kalmasına yüksek oranda yardım etmektedir, fakat fertilizasyon ilaçları, invaziv prosedürler potensiyel bazı riskler taşımaktadır, bunların yanı sıra çoğul gebelik (ikiz veya üçüz) ortaya çıkabilir. Erken doğum gibi gebelik komplikasyonları artmıştır. IVF’den sonra ektopik gebelikler ortaya çıkabilir, bunlara rağmen risk diğer fertilite tedavilerinden daha düşüktür.

Ankara Tüp Bebek Tedavisi

IN VITRO FERTİLİZASYON PROSEDÜRÜ 

IVF prosedürü yaklaşık iki haftada sonuçlanmakta ve birkaç basamaktan oluşmaktadır:

 • Çiftler IVF’nin basamakları hakkında bilgilendirilir, yararları ve riskleri, evde enjeksiyon yapmaları için teknikler anlatılır
 • Yumurtalıkların yumurta üretmek için uyarılır
 • Yumurtalıklardan yumurtaların toplanır ve semen örneği elde edilir
 • Yumurtanın spermle döllenir ve embriyolar laboratuvar ortamında büyütülür
 • Embriyo uterusa transfer edilir

Ankara Tüp Bebek Tedavisi Yaptırırken;Hamileliğin ortaya çıkması için birden fazla IVF yapılması sıklıkla gerekmektedir. Ne yazık ki, bazı kadınlar birden fazla IVF girişimine rağmen hamile kalamamaktadır.
Yumurtalıların uyarılması (stimulasyon) – Ankara tüp bebek tedavisi daha sonra IVF işleminin ilk basamağı olan, yumurtalıklardaki yumurta (folikül) sayısının arttırılması ve ovulasyon zamanının kontrol edilmesi için fertilite ilaçlarının kullanılmasını kapsamaktadır. Stimülasyon, kadının tanısı ve hekimin tercihine bağlıdır. IVF’i yumurtalık stimülasyonu yapmadan da gerçekleştirmek mümkündür. Bu “ doğal siklus IVF” veya “unstimüle IVF” olarak adlandırılır. Ankara tüp bebek tedavisinde çoğunlukla en çok tercih edilen IVF siklus tipi, yumurtalıkların stimüle edildiği tiptir.
Ovaryan stimulasyon aşağıda tarif edilmiştir, fakat doktorun tavsiyesi üzerine değişiklikler gösterebilir.

 • Kadın kendisine, ovulasyonu stimüle edecek ve erken ovulasyona neden olabilecek hormonların salınmasından koruyacak ilaçlar enjekte etmeye başlar. Bu enjeksiyon birçok vakada derinin altına yapılır ve acısızdır.
 • Menstural kanamanın ilk günü, siklusun da ilk günüdür. Tedavi siklusun 2. veya 3. günü ultrason yapılarak başlamaktadır.
 • Gonadotrobinler (yumurtalığı uyaran ilaçlar) günde bir kere genellikle akşamları veya bölünmüş dozlarda enjekte edilir. Deri altı enjeksiyonu, kas içine enjeksiyondan daha çok kullanılmaktadır.
 • Enjeksiyondan 6 gün sonra, follikül gelişimini ölçmek için ultrason yapılmaktadır. Bu testlerin sonuçlarına bağlı olarak, yapılan gonadotropin düzeyi arttırılabilir veya azaltılabilir. Gerekli görüldüğü taktirde kan testi ve ultrason, bir siklus içinde birkaç kez tekrarlanabilir.
 • Gonadotropinlere ilave olarak erken yumurtlamayı önlemek için, GnRH agonisti (ticari ismi:Lucrin günlük enjeksiyon, gonapeptyl) veya GnRH antagonisti (ticari ismi: Orgalutran, Cetrotide kullanılır.
 • Bu stimülasyonun amacı, yaklaşık boyutu 17 mm olan en az 3 folikül elde etmektir. Gelişen folikül sayısı ovaryuma bağlıdır; bazı vakalarda, 20’den fazla gelişebilir. Kan testi ve ultrason sonucu foliküllerin hazır olduğunu gösterdiğinde, ovulasyonu başlatmak için hCG enjeksiyonu vey GnRH agonisti yapılmaktadır. hCG genellikle deri altına, akşam vakti özel bir zamanda enjekte edilmelidir. Bu foliküle, yumurta alımı için yaklaşık olarak 36 saatlik bir zaman hazırlamaktadır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİ

Tüp bebek tedavisinde, gonadotropin enjeksiyonu, doğrudan yan etkiler oluşturmaz. Ancak, yumurtalıklar tedavi sırasında büyümesi; karın şişmesi ve rahatsızlığa hatta şiddetli durumlarda mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir.
Ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS), ovarin büyümesi ve karın şişmesi ile ortaya çıkan durumdur. Kadında şiddetli karın ağrısı, eğer tedavi edilmezse; bacaklarda, akciğerlerde kan pıhtısı ve kanda sıvı düzensizliğiyle ortaya çıkabilir. OHSS’nin hafif formları, IVF uygulamasında overi uyarılmış kadınların %2-6’sında görülür. OHSS’nin şiddetli vakalarıysa, 20 yumurtadan fazla alımıyla ilişkili olarak vakaların yaklaşık olarak %1’inde ortaya çıkar.
OHSS riski; kan östrojen seviyesi çok yüksek olduğunda veya ultrasonda çok fazla folikül görüldüğünde, IVF siklusu iptal edilerek azaltılabilir. IVF siklusu, hCG verilmeden önce veya oosit alınmadan önce de iptal edilebilir. Ovulasyonu başlatmak için hCG yerine bir GnRH agonisti verilmesi, OHSS riskini düşürebilir ve bu da bazı kadınlara önerilebilir. Eğer siklus, oositler alındıktan sonra iptal edilirse, oosit döllenir ve sonraki siklusta kullanılmak üzere dondurulur.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE YUMURTA ALIMI

Ankara tüp bebek tedavisinde, hCG enjekte ettikten yaklaşık olarak 32-36 saat sonra, yumurtaları almak için bir prosedür uygulanır. Vajinal yoldan uygulanan ultrason probu ve eşlik eden bir iğneyle her folikül aspire edilerek yumurtalar toplanır.
Prosedür, gelişen folikül sayısına bağlı olarak yaklaşık olarak 15-30 dakika kadar sürer. Bu işlem genellikle kadında sedasyon sağlandıktan sonra gerçekleştirilir.
Oosit alımının, ciddi komplikasyonları sık değildir; fakat pelvik kramp, hafif kanama ve vajinal enfeksiyon gibi yan etkiler sıklıkla ortaya çıkabilir. Eğer bu problemler devamlı veya şiddetli olursa, olabildiğince kısa sürede hekime başvurulmalıdır. Karın şişmesi ve rahatsızlık, ovaryan hiperstimülasyon sendromunun (OHSS) erken belirtileri olabilir.
Yumurtanın alımından sonra, hasta birkaç saat monitörize edilmeli ve ardından evine gönderilmelidir. Aneztezinin etkilerine bağlı olarak, hasta yaklaşık 24 saat boyunca araç kullanmamalı ve çalışmamalıdır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE FERTİLİZASYON

Tüp bebek tedavisinde, yumurtanın alınmasından sonra, yumurtalar ve sperm bir laboratuvar kabında birleştirilirler ve böylece fertilizasyon sağlanır. Genellikle, oositlerin %50’nı fertilize olur.
İnfertilitede şiddetli erkek faktörü olan vakalarda; fertilizasyon, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonuyla (ICSI) elde edilir. ICSI, sperm miktarına bakılmaksızın, infertilitede şiddetli erkek faktörü olanlar için bir seçenektir. Sadece matür oositlere enjeksiyon yapılabilir. ICSI ile fertilizasyon oranları %70-80 arasında değişir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE EMBRiYO TRANSFERİ

Alımdan yaklaşık olarak 3-5 gün sonra; bir veya birden fazla yumurta, ince ve esnek bir kateter serviksten geçerek kadının uterusuna yerleştirilir. Bu prosedür için genellikle anesteziye ihtiyaç duyulmaz.
Transfer prosedürüne müteakip, kadın birkaç saatliğine evde dinlenmeye teşvik edilir. Fakat yapılan çalışmalar evde dinlenmeyle, hamile kalma arasında bir ilişki tespit edememiştir; fakat birçok kadın günlük aktivitelerine aniden başlamayı tercih etmemektedir.
Klinisyenlerin çoğu, embriyonun uterusa implantasyon şansını arttırmak için progesteron ilacını reçete eder. Bu tedaviye, yumurta alım gününde veya transfer gününde başlanır. Progesteronu vermek için birkaç yol vardır, en sık kullanılan yönetem vajinal jel veya fitildir, intramusküler enjeksiyon da kullanılır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE KAÇ EMBRYO TRANSFER EDİLİR?

Transfer edilecek embriyo sayısı kadın veya çiftin tercihine bağlıdır; daha önceki hamilelik ve düşük tarihi, kadının yaşı ve embriyoların kalitesine de bağlıdır. Genç kadınlar (35 yaş altı), ilk iki IVF siklusunda 1 , sonraki sikluslarında veya yaşı 35 in üstünde ise 2 embriyo transfer edilebilir.
Kullanılmayan embriyoların saklanması – Transfer edilmemiş yumurtalar dondurularak saklanabilir (kriyoprezervasyon”embriyo dondurma” olarak adlandırılır).
Embriyolar, süresiz bir zaman periyodu için kriyoprezerve edilebilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İN VİTRO FERTİLİZASYONDAN SONRA YAPILAN HAMİLELİK TESTLERİ

Kan testi – Embriyo testinden yaklaşık 12 gün sonra, hamileliğin işareti olan hormona yani hCG’ye kanda veya idrarda bakılabilir. Hamilelikte idrar testi, erken hamileliği yakalamada, kan testi kadar duyarlı değildir.
Ultrason – Eğer hCG düzeyleri beklendiği gibi artarsa, transferden 3-4 hafta sonra pelvik ultrason yapılabilir. Bu zamanda, uterusun içinde gestasyonel kese genellikle görülebilir. Gestasyonel kese, içinde embriyoyu bulunduran sıvı dolu kesedir.
Hamileliğin 5-6. Haftasında (transferden 4-5 hafta sonra), yolk kesesi genellikle görülebilir. Yolk kesesi, gelişimin erken dönemlerinde embriyoya besin sağlar. Kalp atışı, hamileliğin 6-6,5. haftalarında (transferden sonra 4-4,5. Haftalar) görülebilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ SONRASI HAMİLELİK BAKIMI

Tüp bebek tedavisi sonrası hamilelik sonrasının çoğunda; prenatal bakım, hamileliğin 6-10. Haftaları arasında başlar. Bu zamanda, kadın düzenli bir şekilde kadın doğum hekimini görmeye başlamalıdır. Bu ziyaretler, kadının ve çocuğun sağlığının görüntülenmesini ve soruların cevaplanmasını sağlar.

Gebelik Takibi – Doğum

Prenatal (Doğum Öncesi) Bakım

Prenatal bakım nedir? Prenatal bakım kadının hamilelik süresince aldığı tıbbi bakımdır. Prenatal bakımın bir parçası olarak doktorlar ve ebeler;
-Tahmini doğum zamanının belirlenmesi
-Beslenme, fiziksel aktivite, iş ve genel hamilelik şikayetlerinin (sabah halsizliği, göğüs yanması, bel ağrısı vb.) konuşulması
-Sağlık problemlerinin takibi
-Bebek sağlığının izlemi
-Hamilelik ve doğum sürecinin konuşulması ve doğumun planlanması
-Doğum sonrası anne ve bebek sağlığının korunması
-Anne ve bebeğin farklı sağlık durumlarını testlerle kontrol edilmesi gibi fonksiyon ve görevlere sahiptir.
İlk gebelik kontrolümde beni neler bekliyor?
Doktorunuz veya ebeniz size sağlığınız ve tıbbı öykünüz için sorular sorarlar ve yaklaşık doğum zamanını belirlemeye çalışır. Ayrıca mevcut gebeliğe ait risk faktörlerinin varlığı değerlendirilir. Riske mevcut ise daha kapsamlı ve yakın izleme alınır. Ayrıca ilk gebelik kontrolünde tıbbi öykü dışında ultrasonografi ile gebelik haftası belirlenir. Ultrasonografisırasında bebeği görüntülemek için ses dalgaları kullanılır. Gebeliğin, rahim içi bir gebelik mi; dış gebelik mi olduğu, canlı olup olmadığı, tekil bir gebelik mi yoksa çoğul bir gebelik mi olduğu belirlenir.

Yapılması gereken testler
İdrar testi
-Kan testi – Bazı kan testleri genel sağlık kontrolü için yapılmaktadır. Diğer kan testleri ise anne ve bebeğin gebeliğe özel durumlarını veya sağlık problemlerini ortaya çıkarmak için yapılmaktadır.
-Serviksten alınan hücre örnekleri üzerinde labaratuvar testi – servikse ait enfeksiyon veya kanser taraması için yapılmaktadır.
Bundan sonraki her geldiğim doğum öncesi kontrolünde neler yapılacak? Prenatal muayenelerde (ilk muayeneyi içerir) doktor veya ebe tarafından;
– Mevcut durumu ile ilişkili bilgi alınır ve hastanın soruları cevaplanır.
-Gebenin tansiyonu kontrol edilir – Yüksek kan basıncına sahip olmak problemlere neden olabilir. Bu da gebelikte önemli bir problem olan preeklampsiyi akla getirir.
-Gebenin ağırlığı kontrol edilir – Hamilelik öncesine göre aldığı kilo değişimleri takip edilir.
Uterus büyüklüğü ölçülür – Uterusun büyümesi gebelik boyunca izlenir.
-Bebeğin kalp sesleri dinlenir. Gebeliğin 7. haftasında bebeğin kalp sesleri ultrasonografi ile duyulabilir hale gelir.
-İdrarda şeker ve protein bakılır – idrarda şeker ve protein görülmesi ciddi bir problem göstergesi olabilir.
-Bebeğin hareketleri sorulur – Kadın farklı zamanlarda bebeğin hareketlerini hissedebilir. Çoğu kadın 20-25 haftalar arasında bebeğinin hareketlerini hissetmeye başlar.
-Bebeğin uterustaki pozisyonuna bakılır. – Hamileliğin son üç ayında her muayenede kontrol edilir. Bebeğin başının ve kalçasının, aşağıya ve vajinaya yakınlığı kontrol edilir.
Prenatal bakımın bir parçası olan diğer testler nelerdir? Bütün gebelerin yaptırdığı rutin testler hekim tarafından belirlenmektedir. Ayrıca bazı hastanın da yaptırmayı seçebileceği testler vardır.
-Gebelik sırasında farklı dönemlerde Down sendromu gibi bazı kromozomal bozuklukların taraması yapılabilmektedir. ilk 3 ayda (11-14 hafta arasında) 2 li test olarak adlandırılan (anne kanında bazı hormon düzeylerine ve bebeğin ense kalınlığına bakarak) test yapılabilr. Yine 2 nci üç ay içerisinde (16-20 hafta arasında) 3 lü veya 4 lü test olarak adlandırılan benzer hormon içerikli testler yapılabilir. Ayrıca bu hastalıkların taranmasında son 3 yıldır kullanımı yaygınlaşmaya başlayan anne kanından bebeğe ait DNA ların incelenmesi testi yapılabilir. Bu tarama testlerinin sonucunda yüksek riske sahip olan gebelere, amniyosentez (bebeğin kesesinden su aldırma işlemi) veya Koriyonik Villus Örneklemesi (Bebeğin eş kısmından örnek alınması) işlemi teklif edilmektedir.  
Diyabet testi (yüksek kan şekeri testi) – şekerli içecek içirilir ve sonra kan şekeri düzeyi takibi yapılır.
-Kesin durumlar veya enfeksiyonlara kanda bakılabilir – Kanda anemi tespit edilebilir. Bebeğe geçebilecek enfeksiyonlar tespit edilebilir. Bunlar rubella, hepatit B, sifiliz, vb.
-Ultrason – Plasenta ve amniyon sıvısı kontrol edilir. Bebeğin büyümesi ve organların gelişimi izlenir.
-Doğumda görülebilecek doğum defektleri veya problemleri kontrol edilir. Örneğin Down sendromu, spina bifia olup olmadığı için test yapılabilir.
-Vajinal akıntılar test edilebilir.
Hamileliğim süresince hangi sıklıkla doktoru görmeliyim?-28. Haftaya kadar 4 haftada 1
-28 – 36 haftalar arası 2-3 haftada 1
-36. Haftadan doğuma kadar her hafta kontrole gelmesi gerekir.
Eğer sıkıntılı bir durum varsa daha sık kontrol ihtiyacı olur. Hamilelik esnasında daha başka test yapılması gerekebilir.

Kısırlık Tedavisi

Ankara Kısırlık Tedavisi Prof. Dr. S. Temel CEYHAN

ÇİFTLERDE İNFERTİLİTE

Kısırlık Tedavisi Öncesinde Neden Gebe Kalmakta Problem Yaşıyoruz? 

Gebe kalmak hem erkeğe hem de kadına bağlıdır. Ankara kısırlık tedavisi uygulanmadan önce bilinmelidir ki, erkekte bir problem olması, kadında bir problem olması veya her ikisinin bir arada bulunması çiftin gebe kalamamasına neden olabilir.
Bir çift gebe kalmada problem yaşadığında, doktorlar genellikle nedeni bulmak amacıyla her iki eşe de testler yaparlar. Ancak testlere rağmen bile bazen nedeni bulamayabilirler. Ankara kısırlık tedavisi hakkında Prof. Dr. Seyit Temel CEYHAN, kısırlık tedavisinde özellikle teşhisin önemli olduğunu belirtmektedir.

Kısırlık Tedavisi İçin Ne Zaman Doktora Gitmeliyiz?

Ankara kısırlık tedavisi için, çoğu doktor eğer çift 1 sene boyunca korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamıyorsa araştırmaya yönelik testlere başlamaktadır. Ama eğer endişeliyseniz doktorunuzla konuşun. Belki size testlerin daha önce yapılmasını söyleyebilirler. 35 yaşın üzerindeki kadınlarda testler daha erken yapılabilmektedir. Adet düzensizliği veya bilinen bir hastalığı olan kadınlarda da yine testler erken yapılabilmektedir.

Kısırlık Tedavisi için Erkeklere Yönelik Hangi Testler Yapılmaktadır? 

Eğer erkekseniz, doktorunuz size sağlığınız ve cinsel geçmişinizle ilgili sorular soracaktır ve sizi muayene edecektir. Genellikle spermlerinizin kalite ve sayısını ölçen tetkikler planlayacaklardır.
Ankara kısırlık tedavisi için erkeklerde yapılabilecek diğer muhtemel tetkikler:

 • Kan tetkikleri: Erkeklik hormon seviyelerini ölçen testler. Diğer kan tetkikleri, genetik durumu araştırmada kullanılabilir.
 • Ultrasonografi: Bu görüntüleme yöntemi cinsel organ anomalilerini araştırmak için vücudun görüntülerini oluşturur. Örneğin, bazı erkeklerde spermlerin içinden geçtiği vas deferens yapısında blokaj olabilir.
 • İdrar tetkikleri: Spermlerin cinsel ilişki sırasında mesaneye geri kaçma durumunu ortaya koyabilir.
 • Biyopsi: Sperm testinin sonucuna göre bir erkekte sperm olmaması veya çok az olması durumlarında yapılabilir. Biyopsi yapılırken doktor, testis içerisinden ufak bir doku parçası alarak örneği mikroskop altında inceleyerek sperm varlığını araştırabilir.

Kadınlara Yönelik Hangi Testler Yapılmaktadır?

Ankara kısırlık tedavisi için kadınlara uygulanan testleri sayacak olursak, doktorunuz size sağlığınız, adet düzeniniz ve cinsel geçmişiniz hakkında sorular soracaktır. Ayrıca muayene yapacaktır. Kadınlarda aşağıdaki testlerden biri veya birkaçı yapılabilir:

 • Kan tetkikleri: Kan tetkikleri ile hormon seviyeleri araştırılır. Bu testler genellikle adet başladıktan 2-5 gün arasında yapılır. Anormal hormon seviyeleri gebe kalmayı zorlaştırabilir. Kan tetkikleri aynı zamanda gebe kalmayı zorlaştıran genetik problemleri ortaya koymada kullanılabilir.
 • Ovulasyon testleri: Bir kadının ovulasyon olup olmadığını anlamak için farklı tetkikler uygulanabilir. Ovulasyon, yumurtanın ovaryumdan fallop tüpüne atılması işlemidir. Bu, bir kadının gebe kalması için olmalıdır.
 • Uterus ve fallop tüplerini tarayan testler: Uterus ve fallop tüplerindeki problemler gebe kalmayı zorlaştırabilir. Örneğin bazı kadınlar anormal şekilli uterus ile doğabilmektedir. Bunun yanında geçirilmiş enfeksiyonlar veya cerrahiler ile fallop tüplerinde blokaj olabilir.

Kısırlık Tedavisinde Uterusu ve Fallop Tüplerini Hangi Tetkikler Test Eder?

 Doktorlar uterus ve fallop tüplerindeki problemleri test etmek için farklı testler yapabilmektedir. Bunlar:

 • Ultrasonografi, Histerosalpingografi (HSG- Rahim Filmi) veya diğer görüntüleme yöntemleri: Bu tetkikler vücudun görüntülerini oluşturarak blokaj veya diğer sorunlar hakkında bilgi verebilirler.
 • Ofis Histeroskopi: Bu tetkikler, görüntüleme tetkikleri kadar basit değillerdir çünkü uygulanmaları belirli bir prosedürü gerektirir. Doktor, ucunda kamerası bulunan ufak bir tüple vücudun içine bakabilir. Tüpü önce vajenden takiben servikten geçerek uterusun içine bakabilir.
 • Laparoskopi: Vücudun dışından deride oluşturulan ufak bir açıklıktan tüpü sokarak uterusun dışını da görüntüleyebilir. Ayrıca överler ve fallop tüpleri de görüntülenebilir.

Kısırlık Tedavisi için Testler Yapıldıktan Sonra Ne Olmaktadır? 

Test sonuçları eşlerden birinde veya ikisinde tedavi edilebilecek bir sorunu ortaya koyabilir. Bu durumda tedavi o sorunu gidermeye yönelik olacaktır.
Bazı insanlarda tedavi edilemeyen problemler olabilir veya testler problemin ne olduğunu göstermeyebilir. Bu durumlarda doktorların çiftlerin gebe kalmasını sağlamak için verecekleri farklı tedaviler vardır. Farklı tedavi seçenekleri hakkında doktorunuzla konuşup kendiniz için en iyi tedaviyi seçebilirsiniz.

Kısırlık Tedavisi için Başka Ne Yapabiliriz? 

Gebe kalmaya çalışmak çiftleri sıkıntıya sokabilir. İnsanlar üzgün, endişeli, sinirli veya suçlu hissedebilir. Bu durumda yardım almak önemlidir.

Endometriozis Cerrahi

Endometriozis Nedir ? 

Endometriozis , normalde uterus içinde büyüyen hücrelerin uterus dışında büyümesidir. Uterus içinde büyüyen hücrelere endometrium adı verilmektedir. Uterus dışında ise endometriozis ismini almaktadır. Hücreler genelde overlerde, tubalarda, barsaklarda ve uterusun etrafında çoğalabilir. Endometriozis cerrahi ;

Endometriosiz olan kadınların bazıları semptom göstermeyebilirler, bazıları ise şiddetli ağrı veya gebe kalmakta zorluk şikayeti ile karşımıza çıkmaktadır. Endometriozis için kesin bir tedavi yoktur ama semptomatik tedavi uygulanabilmektedir.

Endometriozis nedenleri nelerdir ?

 • Nedeni bilinmiyor. Genel bir teori diyor ki adet kanı ve endometrium adet sırasında fallopian tüplere ve  pelvik alanlara geriye gitmektedir. Hücreler yerleştiği yerde çoğalmaktadır. Buna ‘’retrograd menstruasyon teorisi’’ ismi verilmektedir. Bunun dışında farklı bazı teorilerde bulunmaktadır.

Endometriozisli Hastalarda Semptomlar Nelerdir ?

 • En sık semptom ağrıdır. Özellikle adet sırasında
 • Pelvik ağrı, adet öncesi veya sırasında
 • İlişki sırasında
 • İşeme veya barsak hareketleri sırasında

Pelvik ağrılar diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunlar, pelvik kas spazmı, Pelvik İnflammatuar Hastalık veya irritable bağırsak sendromu olabilir.

 • Gebe kalmakta zorlanma – Endometriozis overleri ve fallop tüplerde hasar oluşturabilmektedir. Bu nedenle gebe kalmakta zorluklar meydana gelebilir. Hamile kadınlarda endometriozis zarar oluşturmaz. Semptomlar genelde hamilelikten sonra ortaya çıkmaktadır.

Endometrioma (Çikolata kisti) Nedir?

Endometriozisli kadınlarda endometriozis içeren over kistleri gelişebilir ve bunlara endometrioma denir. Endometriomalar genelde kanla dolar ve cikolataya benzer ve bu yüzden cikolata kisti denir.

Endometriozisin Tanısı Nasıl Konur ? Endometriozis için herhangi bir test var mı? 

Hayir. Ancak semptomlar ve testler yapılınca şüphelenilebilir.
Endometriozis olup olmadığından emin olmak için ameliyat yapılması (laparoskopi) ve uterus dışında endometriozis hücrelerin varlığı tespit edilmesi gerekir.
Endometriosizin USG ,X-ray yada non-invaziv metodlarla tanısı konulamaz. Endometriozis ameliyat bulgularınıza göre hafif, orta ve ağır olarak sınıflandırılabilir. Hafif görülenlerde semptomlar ağır olabilir. Agrasif olanlarda ise semptomlar hafif şekilli görülebilir.

Endometriozis nasıl tedavi edilir? 

Endometriozis farklı yöntemlerle tedavi edilebilir. En doğru tedavi sizin semptomlarınıza ve ne zaman hamile kalmak istediğinize bağlıdır. Endometriozis tedavisinde medikal ve Cerrahi tedavi alternatifleri bulunmaktadır.

 • Medikal Tedavi.
 • Nonsteroid anti inflamatuar ilaçlar ( Örn. İbuprofen) Ağrı Kesiciler. Bu ilaçlar ağrıyı kesebilir ama tedavi edemezler.
 • Oral Kontraseptifler. Doğum Kontrol İlaçları. Ağrıyı kesebilir ama hamile kalmak isteyen için uygun değildir.
 • GnRH Agonistleri. Adet kesen hormonlar. 1 yıldan fazla kullanılması tavsiye edilmemektedr. Çünkü bazı önemli yan etkileri vardır.

Bazı durumlarda, doktorunuz  endometriozis düşündüren semptomlar için ilk tedavi olarak ilaç tavsiye eder.  Bu ilaçlar nonsteroid anti inflamatuar ilaçlar ( ibuprofen , advil ) , ya da doğum kontrol hapları içeren ilaçlar olabilir.
Eğer tedavi sizin ağrılarınızda 3-6 ayda bir iyileşme sağlamazsa, cerrahi girişim bir sonraki adımdır.
Diğer durumlarda, ameliyat endometriozis tedavisi almadan önce endometriyosis tanısını koymak ve kaldırmak için yapılır.
En iyi tedavi planı sizin gelecekteki planlarınıza göre çıkarılır, çocuk sahibi olmak isteyenler için veya sadece semptomlara yönelik tedaviler farklılık gösterebilir.

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar endometriyosisten dolayı kaynaklanan ağrıyı gidermede kullanılan bir ağrı kesici ilaç tipidir. İlaç protaglandinlerin salınımını durdurarak etki gösterir, ki bu da ağrılı menstrüel periyodların ana sebebidir. Bu ilaçları menstrüel periyodunuz başlamadan 1-2 gün  önce kullanınca prostaglandinlerin salınımı durur ve ağrıyı azaltmış ve kullandıkça durdurmuş oluruz. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ensometriyosisi küçültmez ya da büyümesini engellemez.  Bir çok Nonsteroid antiinflamatuar ilaç reçete olmadan kullanılabilir.
İbuprofen: kutunun içinde talimatları izleyin. Genellikle 2 tablet alınır ilk doz için sonrasında  4-6saatte bir tablet olacak şekilde , gerektikçe alınabilir. Yemeklerle beraber alınabilir, acı başlamadan 1-2 gün önce alınırsa çok etkili olur. Doktorlar bu ilaçları yüksek dozlarda reöete edebilir.
Naproksen sodyum : kutunun içindeki talimatları izleyin, dozu ve alma sıklığı ilaçların içindeki formulasyona göre değişebilir. Genellikler ilk doz için 2 tablet alınır, sopnrasında 8-12 saatte 1 tablet ,gerektikçe alınabilir. Bütün tabletler yemekler ve 1 bardak su ile alınmalıdır. İbuprofen gibi , tipik menstrüel ağrı başlamadan 1-2 gün içinde alındığında daha etkili olmaktadır.
Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların dezavantajları her zaman endometriosisle ilgili olan ağrıyı azaltamamalarıdır. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar , doğum kontrol hapları gibi başka ilaçlarla kombine edildiğinde muhtemelen en iyi etkiyi gösterebilir. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlara bağlı ciddi yan etkiler , nadir olmakla birlikte, mide , böbrek problemleri , hipertansiyon olabilri.

Hormonal doğum kontrol tedavisi

hormonal  doğum kontrol yöntemlerinden ,hap, yama ve vajinal halka sıklıkla ağrıyı dindirmede yardımcıdır çünkü ağır kanamaları önler. Uzun etkili progestin içeren enjektabl ve implante edilen formlar ağrıyı dindirmede çok etkilidirler. Progestin içieren rahim içi araçlarda yine etkileri yüksektir. Doğum kontrol hapları , menstrüel siklusla alakalı olmayan ağrılarda en iyi çözümdür.
Endometrisisli kadınlara  genellikle 3 ve daha fazla ay için plasebo haplarını atlayarak sürekli doğum kontrol haplarını kullanmaları tavsiye edilir. Bu hem bu menstrüel periyodların daha az olmasını sağlar, hem de her periyodda daha az kanama ve daha az ağrı olmasını sağlar.
Östrojen içeren hormona doğum kontrol yöntemlerinin sık görülen yan etkileri :

 • Bulantı
 • Memede hassasiyet
 • Düzensiz vajinal kanamalar ya da lekelenmeler

Bu yan etkiler genellikle tedaviye başladıktan aylar sonra ortaya çıkar. Ciddi yan etkiler ( kan pıhtısı, inme, kalp krizi ) sigara içmeyen kadınlardan çok nadir görülür.Progestinler: progestinler vücutta var olan doğal progesteronun sentetik formudur. Bu tedavi östrojen içeren doğum kontrol yöntemi kullanamayan veya ağrı kesicilerin fayda etmediği durumlarda kadınlara tavsiye edilir.
Progestinler reçeteyle hap ya da enjeksiyon şeklinde verilir. Hamile kalmak isteyen bayanlar için kullanılmaz. Progestin içeren rahim içi araçlar rahmin içine çok düşük derecede progesteron salar ve sonuç olarak daha az miktarda ve daha az ağrılı menstrüel siklusların olmasını ve daha az sistemik yan etkilerin olmasını sağlar.
Progestinlere bağlı olarak ortaya çıkan yan etkiler bazı kadınlar için can sıkıcı olabilir. Sık görülen yan etkiler ise şöyle : şişkinlik, kilo kaybı, düzensiz vajinal kanamalar, ve çok nadir olarak depresyonun kötüleşmesi.

Gonadotropin salıcı hormon agonistler (GnRHa)

GnRH analogları geçici menopoza sebep olarak etki gösterir. Yumurtalıkların östrojen üretimini durdurur, bu da  endometriosis odaklarını küçülmelerini sağlar.
Bu tedavi yöntemi endometirosise bağlı çok ağrısı olan kadınların %80’inde ağrıyı dindirmede başarılı olmuştur. Bu ilaçlar da hamile kalmak isteyen bayanlar için uygun değildir.
Nafarelin  – burun spreyi günde 2 kez
Leuprolide  – 1-3 ayda bir kez alınır
Goserelin – 28 günde bir alınır.
Yetişkin kadınlar GnRH analoglarını 12 aya kadar tam dozda alabilirler. 12 aydan fazla kullanımda birtakım endişeler bulunmaktadır. Kemik dansitesini düşürebilir ve bu ileri zamanda ciddi problemlere yol açabilir. Kemik yoğunluk kaybını minimalize edecek tek yöntem de hormonal tedaviyi GnRH analoglarıyla beraber kullanma yoludur. (çok küçük miktarlarda östrojen ya da sentetik progestinler)
Bu küçük miktarlardan eklenen hormonal ilaçlar GnRH analoglarının yol açabileceği yan etkileri de azaltmaktadır. Bu etkilerin menopozal semptomlar yani sıcak basmaları, vajinal kuruluk,   libidoda azalma, uyku problemleri gibi olabilir.

 • Cerrahi Tedavi.

Cerrahi- endometirosis in tedavisinde cerrahi şu durumlarda tedavi yöntemi olabilir :

 • İlaç tedavisine rağmen hala ağrılar varsa
 • Pevik bölgedeki odaklarda byüme Ya da bir kitle varsa. Cerrahi kitlenin çıkarılmasında etkili olabilir, veya buna sebep olan şeyin bulunmasında yardımcı olabilir.
 • Gebe kalmada sorun yaşıyorsanız ve endometriosis buna problem teşkil ediyorsa.

Cerrahinin amacı endometriosis odaklarını ve  skar dokusunu ortadan kaldırmaktır.
%80 in üzerindeki kadında cerrahiden sonra aylar boyu daha az ağrı hissi olmuştur. Eğer cerrahiden sonra verilen birtakım ilaçları aldığınız takdirde doğum kontol yöntemleri gibi , ağrınız geri dönmeyecektir.

 • Laparoskopilaparoskopicerrahinin tek yolu ve çoğunlukla tanı koymak ve tedavi etmek için kullanılır. Laparoskopi sırasında doktor karnınızda ve göbek deliğinin alt bölgesinde küçük kesikler açar, laparoskopinin enstrümanlarının girebilmesi için. Biri ışık kaynağı diğeri kameradır.
 • Endometriyomanın tedavisi : ilaçlar endometriyomanın tedavisinde kullanılmazlar. Eğer büyüklüğü 4-5 cm ve daha fazlası ise, ve bu birtakım bası semptomlarına sebep oluyorsa, büyümekteyse cerrahiye başvurulur. Cerrahi bu noktada hem tanıyı koyabilmek adına, hem endometriyomanın rüptürü gibi komplikasyonları önlemek adına hem de ağrı gibi smeptomları dindirmek adına önemlidir.
 • Rahim ve yumurtalıkların çıkarılması – Ameliyatla yumurtalıklarınızı ve rahminizin alınması şu durumlarda  önerebilir:
 • Diğer tedavileri uygulamış olmanıza rağmen hala bazı semptomlarınız devam ediyorsa
 • Gebe kalma isteminiz yok ise
 • Kalıcı bir tedavi istiyorsanız

Cerrahiden sonra hormon tedavisi- eğer yumurtalıklarınız çıkarıldıysa, doktorunuz size ameliyattan sonra hormonal tedavi önerecektir. (östrojen gibi ). Bu özellikle 50 yaşından küçük kadınlar için, menopozdan önceki dönemde kadınlara verilir. Östrojen sıcak basması, gece terlemeleri, vajinal kuruluk, kemik erimesi gibi menopozal semptomları en aza indirmede yardımcıdır.

 • İnfertilite tedavisi– Endometriosisli kadınlarda infertiliteyi tedavi etmede bir çok seçenek vardır. En iyi tedavi birçok faktöre göre değişir. Hastanın yaşı, fertilitenin bozulmasında başka faktörler de varsa endometriosisin bundaki katkısına göre değişebilir. Tedavi seçenekleri şöyledir :
 • Fertilite ilaçları ( clomiphene gibi )
 • İntrauterin kullanılabilen fertilite ilaçları.
 • Cerrahi ile endometriosisin kaldırılması
 • İn vitro feritilizasyon – tüp bebek
Prof Dr Temel Ceyhan

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu