Kısa Bilgi

Şamanizm Nedir ? Şamanizm ve Türkler

Şamanizm, dünyadaki tüm dinlerin çıkış kaynağı olarak kabul edilmiştir. Şamanizmi tüm canlıların yapı taşı olan hücre gibi düşünebiliriz. Daha sonra ortaya çıkan dinlerin hemen hemen hepsi şamanizmden etkiler barındırmaktadır.

Şamanizm tarihi, M.Ö. 50 binli yıllara kadar gider. Şamanizm aynı zamanda Türklerin ilk dini olarak karşımıza çıkar. Eski Türk kavimlerinin şaman olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir.

Şamanizmin Coğrafi Merkezleri Neresidir ?

Şamanizm ilk olarak Orta Asya ile Kuzey Asya’da boy vermiştir. Bu ülkeleri sayalım:Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan, Çinin bir kısmı, Rusya ve Pakistan olarak kayıtlara geçmiştir.

Şamanizm’deki inanç sistemi

Kısaca Orta Asya ile Kuzey Asya’da yaşayan insanlar, bir doğa aleminde yaşadıklarını idrak etmişler, doğaya hükmeden güçleri sezmişler, yağmur, kar, güneş, fırtına, rüzgarı içine alan bir görüşün üzerinde durmuşlar, bu güçlere tapınmanın temellerini aramışlardır. Şamanizm böylece, inanç sistemi olarak tarihte yerini almıştır.Şamanizmin temelleri:Şamanizmin merkezinde yaşayan insanlar, dört ilah kabul etmişlerdir.

1.Güneş

2.Dünya

3.Su

4.Ateş

Kendisine, babasına, dedesine, akrabalarına ait olan her şeyi hayatın devamı için gerekli görürler. Bunları bilirler onları sayarlar. Gelecek kuşaklara aktarmayı şart olarak koşarlar. Bugünlerini bu inançla yaşarlar. Gelecek kuşakları da bu inançla yetiştirirler.

Şamanizm ve Türkler

Şamanizm, Orta Asya’da insan hayatına girmiştir. Orada yaşayanların çoğunu da Türk halkı oluşturduğu için, Şamanizm, Türklerin ilk inanç kaynağı olmuştur. Türkler daha sonra, Hacı Ahmet Yesevi ve ondan sonra gelen Türk büyüklerinin sayesinde İslam dini yani evreni tek yaratana kulluk etmeyi öğrenmişlerdir. Dünyadaki İslam aleminde İslam dinini en iyi temsil eden Türkler olmuştur.Bu yazının amacı, geçmişi bilip, her insanın, kendi inancına sahip çıkmasıdır.

Ayrıca kurşun dökmek, dilek tutmak, ölüler için mezar taşları yapmak, mevlit törenleri düzenlemek, türbelere ya da ağaçlara çaput bağlamak hep Şamanizm kökenli adetlerolarak gösterilmektedir. Uzun lafın kısası; Türkler şaman mıdır değil midir yorumu size bırakıyorum ama Türklerin Gök Tanrı (Tengricilik – Kamizm) diniyle Şamanizm arasında büyük benzerlikler olduğu da açıkça ortada.

Mesela; Şamanist Türklerin Ay’ın koruyucu ruhuna Ay Ata ya da Ay Dede demeleri gibi. Ay – Güneş şahit dememiz de eski şaman adetleri arasında. Aynı şekilde, çocuklara“Satılmış, Durmuş, Dursun” gibi isimler verilmesinin kökeninde de Şamanist inanışlar bulunuyor. Zira eski topluluklarda, çocukların ölümüne aileye musallat olan kötü ruhların neden olduğu düşünülüyormuş. İşte bu nedenle; ailenin çocuklarının kötü ruhlardan kurtulabilmesi için onlara böyle isimler verilirmiş.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu